NEWS

Objavljen je Javni poziv za dodjelu potpore iz programa „Potpore manifestacijama u 2024. godini“ Turističke zajednice Grada Poreča

13.10.2023. 20:41; ; Početna / Obavijesti / Objavljen je Javni poziv za dodjelu potpore iz programa „Potpore manifestacijama u 2024. godini“ Turističke zajednice Grada Poreča
javni-poziv

Rok za podnošenje kandidatura je 3.11.2023. godine do 23:59:59 sati.   

Sukladno odredbama članka 32. stavak 1.4. Zakona o Turističkim zajednicama i promicanju Hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj 52/19) i odredbama članka 9. stavak 1.4. Statuta Turističke zajednice Grada Poreča („Službeni glasnik Grada Poreča – Parenzo“, broj 11/20) Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Poreča, dana 13.10.2023. godine objavljuje

Javni poziv za dodjelu potpore iz programa „Potpore manifestacijama u 2024. godini“

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Grada Poreča za manifestacije na teritoriju Grada Poreča – Parenzo od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose sljedećim ciljevima:  

– unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude destinacije Poreč,
– razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone,
– povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u pred- i podsezonskom razdoblju,
– jačanju snage brenda porečkog turizma,
– stvaranju prepoznatljivog imidža porečkog turizma,
– podizanje marketinške vrijednosti destinacije.  

 

Organizatori manifestacije/projekta, kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom, podnose Turističkoj zajednici grada Poreča u elektroničkom obliku putem ePrijave na sljedećoj poveznici: 

>> Prijavnica za dodjelu potpore (myporec.com) >>

U online prijavnici organizator je obavezan učitati (upload) sljedeću dokumentaciju:  

 1. izjava o podmirenim dugovanjima koja je sastavni dio Javnog poziva 
  IZJAVA O PODMIRENIM DUGOVANJIMA.docx
 2. dokaz o pravnom statusu organizatora manifestacije
  (preslika izvoda iz Trgovačkog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra),
 3. ovjerenu potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga organizatora prema državi
  (ovaj dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave),
 4. program manifestacije opisni i kronološki sadržaj događanja s listom izvođača/sudionika,
 5. dokaz o sudjelovanju drugih subjekata javnog i privatnog sektora u organizaciji i financiranju manifestacije
  (Izjava o sudjelovanju s navedenim iznosom sredstava, ugovor ili sl.).

*Obrazac zahtjeva može se preuzeti radi pripreme dokumentacije, prijava se šalje isključivo putem online prijavnice.
ZAHTJEV

Rok za podnošenje kandidatura je 3.11.2023. godine do 23:59:59 sati.   

Dodatne informacije: isključivo pisanim putem, na e-mail: [email protected] najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

Odluku o dodjeli sredstava donijeti će Turisitčko vijeće TZ Grada Poreča, a za 2023. godinu sredstva su raspoređena kao u prilogu

Print Friendly, PDF & Email