NEWS
Usluga Poreč: javno prikupljanje ponuda
05.02.2005. 00:00; Učitavanja: 75; Početna / Obavijesti / Natječaji / Stranica 43

Upute za javno prikupljanje ponuda mogu se podignuti svakog radnog dana u Upravi Društva u Poreču, Mlinska 1, kod Dino Mates, tel: 429 232 ili 091 449 2666.Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana od dana objave oglasa u dnevnom listuUsluga Poreč d.o.o. Pročitaj još...

VALFRESCO S-170422
Grad Poreč: Natječaj za zakup poslovnih prostora Grada Poreča
25.11.2004. 00:00; Učitavanja: 112

II UVJETI NATJEČAJAGrupe djelatnosti:- GRUPA 2 - trgovina na veliko, trgovina na malo, vanjska trgovina i slično.- GRUPA 3 - posredničke usluge, biroi, trgovačka društva za obavljanje poslovnih usluga, turističke agencije, reklamni biroi, banke, poštanske i telekomunikacijske usluge, odvj... Pročitaj još...

JAVNO NADMETANJE ZA SANACIJU ODLAGALIŠTA OTPADA "KOŠAMBRA"
10.11.2004. 00:00; Učitavanja: 90

Javno nadmetanje otvoreno je do 09.12.2004. godine do 12 sati, a dokumentacija za nadmetanje može se podići radnim danom od 09-12 sati u trgovačkom društvu "Adriaplus" d.o.o. Poreč, Mlinska 1. Cjelokupni tekst natječaja može se pronaći u Oglasniku javne nabave od 08.11.2004. na stra... Pročitaj još...

Trenutačno aktualni javni natječaji Grada Poreča
06.10.2004. 00:00; Učitavanja: 88

1. PROVEDBA STRUČNOG NADZORA NA REKONSTRUKCIJI I IZGRADNJI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I KAMENOG POPLOČENJA POVIJESNE JEZGRE - ETAPA 4Krajnji rok za dostavu ponuda je 21.10.2004. U 13,30 sati2. PROVEDBA STRUČNOG NADZORA NA REKONSTRUKCIJI I IZGRADNJI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I KAMENOG POPLOČENJA N... Pročitaj još...