NEWS
Ljekarna

NATJEČAJ za prijem radnika na određeno vrijeme u dječji vrtić Radost

18.08.2013. 23:14; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / NATJEČAJ za prijem radnika na određeno vrijeme u dječji vrtić Radost

Temeljem članka 35. Statuta Predškolske ustanove Dječji vrtići i jaslice “Radost” Poreč, Upravno vijeće Predškolske ustanove Dječji vrtići i jaslice “Radost” Poreč objavljuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika na radno mjesto

– 1 (jedan) odgojitelj/ica-pripravnik/ica na određeno, puno radno vrijeme, za rad u vrtiću u Taru do 31.08.2014.;
– 1 (jedan) odgojitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, za rad u vrtiću u Vižinadi, do 31.08.2014.;

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i  obrazovanju.
Prijave na natječaj s kratkim životopisom, te preslikama domovnice, diplome, uvjerenja o položenom stručnom ispitu, uvjerenja da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) dostaviti na adresu:
Predškolska ustanova Dječji vrtići i jaslice “Radost” Poreč, R. Končara 7, 52440 POREČ, u roku od 8 dana od objave natječaja, s naznakom “Za natječaj za odgojitelja”. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora pristupnici/ce će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana
od isteka roka za podnošenje prijava. Prije sklapanja ugovora o radu izabrani pristupnici dužni su priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova odgojitelja i ovjerene preslike traženih dokumenata.

Print Friendly, PDF & Email