NEWS

Obavijest o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola

15.02.2016. 13:59; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Obavijest o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola
GO01632718

Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo donio je Odluku o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za razdoblje od siječnja do ožujka, kojom se utvrđuju kriteriji, mjesečni iznos i način ostvarivanja prava sufinanciranja prijevoza učenika koji se školuju u srednjim školama u susjednim gradovima.

Odluka će se primijeniti i za razdoblje travanj-lipanj ukoliko Vlada RH donese Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola temeljem koje će se prijevoz učenicima srednjih škola sufinancirati do kraja nastavne godine pod istim uvjetima kao i u Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za razdoblje siječanj-ožujak 2016. godine.

Sredstvima iz gradskog Proračuna sufinancirat će se dio cijene mjesečne učeničke karte učenicima koji se školuju u srednjim školama u Bujama, Pazinu i Puli (razlika od 75% iznosa kojeg sufinancira nadležno Ministarstvo do 75% cijene mjesečne učeničke karte). Pravo sufinanciranja ne ostvaruju učenici koji se školuju u srednjoj školi u Rovinju, jer te troškove u cijelosti sufinancira nadležno Ministarstvo.

Pravo sufinanciranja troškova prijevoza imaju redoviti učenici koji za putovanje od mjesta stanovanja do mjesta školovanja koriste sredstva javnog linijskog prijevoza i imaju prebivalište na području Grada Poreča-Parenzo, a osim učenika prebivalište na području Grada treba imati barem jedan roditelj.

Grad će sudjelovati u cijene mjesečne učeničke karte s iznosom od: 128 kuna za relaciju Poreč-Buje-Poreč, 170 kuna za relaciju Poreč-Pazin Poreč i 264 kune za relaciju Poreč-Pula-Poreč, a za mjesec siječanj s iznosom od 3 kune za relaciju Poreč-Buje-Poreč, 38 kuna za relaciju Poreč-Pazin Poreč i 78 kuna za relaciju Poreč-Pula-Poreč. Zahtjev za sufinanciranje troškova prijevoza podnosi se na obrascu koji se može preuzeti u pisarnici Grada Poreča-Parenzo, Obala m. Tita 4, soba broj 4 i na internetskim stranicama Grada Poreča-Parenzo (www.porec.hr). Zahtjevu se prilažu:

  1. Potvrda Škole o upisu u školsku 2015./2016. godinu,
  2. Preslika osobne iskaznice učenika,
  3. Preslika/e osobne/ih iskaznica roditelja,
  4. Preslika transakcijskog računa na kojeg će se vršiti isplata (roditelja ili učenika).

Rok za podnošenje zahtjeva je do 29. veljače 2016. godine. Zahtjev s potrebnim prilozima predaje se u prijamnu kancelariju (pisarnicu) Grada Poreča, O. m. Tita 4. Informacije je moguće dobiti na telefon broj (052) 451 099 interno 121 (Ira Kocijančić).

Print Friendly, PDF & Email