NEWS
Ljeto u Funtani

Obavijest o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola

porec-starigrad
20.09.2016. 17:50; ; Početna / Obavijesti / Obavijest o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola

Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo donio je Odluku o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za razdoblje od rujna do prosinca 2016. godine, kojom se utvrđuju kriteriji, mjesečni iznos i način ostvarivanja prava sufinanciranja prijevoza učenika koji se školuju u srednjim školama u susjednim gradovima.

Sredstvima iz gradskog Proračuna sufinancirat će se dio cijene mjesečne učeničke karte učenicima koji se školuju u srednjim školama u Bujama, Pazinu i Puli (razlika od 75% iznosa kojeg sufinancira nadležno Ministarstvo do 75% cijene mjesečne učeničke karte). Pravo sufinanciranja  ne ostvaruju učenici koji se školuju u srednjoj školi u Rovinju, jer te troškove u cijelosti sufinancira nadležno Ministarstvo.

Pravo sufinanciranja troškova prijevoza imaju redoviti učenici koji za putovanje od mjesta stanovanja do mjesta školovanja koriste sredstva javnog linijskog prijevoza i imaju prebivalište na području Grada Poreča-Parenzo, a osim učenika prebivalište na području Grada treba imati barem jedan roditelj.

Grad će sudjelovati u cijeni mjesečne učeničke karte s iznosom od: 128 kuna za  relaciju Poreč-Buje-Poreč, 170 kuna za relaciju Poreč-Pazin-Poreč i 264 kune za relaciju Poreč-Pula-Poreč.

Zahtjev za sufinanciranje troškova prijevoza podnosi se na obrascu koji se može preuzeti u pisarnici Grada Poreča-Parenzo, Obala m. Tita 4, soba broj 4 ili na internetskim stranicama Grada Poreča-Parenzo (www.porec.hr). Zahtjevu se prilažu:

1.            Potvrda Škole o upisu u školsku 2016./2017. godinu,

2.            Preslika osobne iskaznice učenika,

3.            Preslika/e osobne/ih iskaznica roditelja,

4.            Preslika transakcijskog računa na kojeg će se vršiti isplata (roditelja ili učenika).

Rok za podnošenje zahtjeva je do 14. listopad 2016. godine.

Zahtjev s potrebnim prilozima predaje se u prijamnu kancelariju (pisarnicu) Grada Poreča, O. m. Tita 4. Informacije je moguće dobiti na telefon broj (052) 451 099.

Dodatni materijali

Grad Poreč

Print Friendly, PDF & Email