NEWS
Best of Poreč

OBAVIJEST O POČETKU RADOVA NA IZGRADNJI KANALIZACIJSKOG KOLEKTORA SERVISNE ZONE TAR

pregledna
13.10.2016. 13:46; ; Početna / Novosti / Okolne općine / OBAVIJEST O POČETKU RADOVA NA IZGRADNJI KANALIZACIJSKOG KOLEKTORA SERVISNE ZONE TAR

Odvodnja Poreč obavještava javnost da su započeti radovi na izgradnji kanalizacijskog kolektora Servisne zone Tar. Vrijednost ugovorenih radova iznose cca 1.200.000,00 kn (bez PDV-a), a dijelom sufinancirani su od strane Hrvatskih voda. Planirano je izvesti ukupno 826,00 m’ kolektora od čega 462,00 m’ gravitacijskog kolektora profila DN 250 mm, 365 m’ tlačnog cjevovoda profila DN 125 mm, te jedna crpna stanica kapaciteta 6 l/s. Kanalizacijski kolektor prikupljati će sanitarne otpadne vode buduće Servisne zone Tar, te transportirati iste do crpne stanice Rogovići, zatim tlačnim cjevovodom na postojeće okno kanalizacijskog sustava naselja Tar. Radovi na izgradnji kanalizacijskog kolektora izvodit će se većim dijelom u trupu Županijske ceste ŽC 5040 te manjim dijelom po Lokalnoj cesti LC 50045.

Izvođač radova je zajednica ponuditelja: tvrtka ISTRAKOP d.o.o. i CONUSI NŽENJERING d.o.o.. Radovi se planiraju dovršiti krajem studenog 2016. godine.

Tijekom izvođenja radova na izgradnji kanalizacijskog kolektora Servisne zone Tar, županijska cesta biti će pod privremenom regulacijom prometa. Mole se građani za strpljenje, te pojačani oprez pri kretanju motornim vozilima tim trasama cesta.

Za sve informacije o stanju radova možete nam se obratiti na broj telefona 052 431 003 ili na [email protected].

Odvodnja Poreč d.o.o.

Print Friendly, PDF & Email
Ljeto u Funtani