NEWS

Numizmatička izložba u Galiji KAKO SMO DOŠLI DO EURA.

EuroHRkovanice2
03.12.2022. 11:34; ; Početna / Kultura / Numizmatička izložba u Galiji KAKO SMO DOŠLI DO EURA.

Filatelističko društvo Poreč je postavilo novu izložbu u prostorijama Galije, ovoga puta su izložene kovanice i novčanice.

Ove godine je 20 godina od uvođenja jedinstvene europske valute, ali i Hrvaska pristupa Euro Zoni 1.1.2023. godine, zato je i naslov izložbe KAKO SMO DOŠLI DO EURA… (vidite dva tekst priloga).

U jedanast okvira, 44 lista, prikazane su hrvatske novčanice od osamostaljenja Hrvatski dinar pa Kune od 1993 do danas. U nastavku su prikazane i novčanice eura (prvo i drugo izdanje) koje počinju koristiti i kod nas.

Na stolu su prikazane kovanice lipa i kuna (neparne godine su na hrvatskom, parne godine su na latinskom). Hrvatska je izdala i 19 prigodnih bimetal kovanica nominalne vrijednosti od 25 kuna. U nastavku su prikazane i kovanice euro centi i eura, redom, prvih 12 država, pa država koje su kasnije pristupile Europskoj Uniji a prihvatile euro kao zajedničku valutu, te zemlje koje koriste i kuju euro po monetarnom ugovaru sa EU, i na kraju nove hrvatske euro kovanice koje će se početi koristiti 1.1.2023. godine.

Ispravno je reći da Hrvatska postaje 20-ta država članica EU koja kuje Euro kovanice, ali je 24-ta koja će ih koristiti, jer Monako, San Marino, Vatikan i Andora ih već kuju i imaju u prometu.

Autor izližbe je Slavoljub Katančević, FD Poreč

Izložba će biti otvorena do 20.1.2023.

KAKO SMO DOŠLI DO EUR-a…

Pogledajte redom hrvatske i europske novčanice i kovanice:

Na zidu, u okvirima:

 1. HRVATSKI DINAR, NOVČANICE 1991. do 1993.
  Tiskano u Švedskoj
 1. KUNA, NOVČANICE 1993. do 2022.
 •          31.10.1993. tiskane su 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 kuna
 •          15.1.1995.   tiskana je 10 kuna
 •          7.3.2001.    tiskane su 10, 20, 50, 100, 200 kuna
 •          9.7.2012.    tiskane su 10, 20, 50, 100, 200 kuna
 1. EURO, NOVČANICE 2002. tiskane su 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 eura, te 2013. bez 500 eura.

Na stolu ispod stakla:

 1. HRVATSKA, KOVANICE 1993 do 2022  (neparne godine na hrvatskom, parne godine na latinskom)
 1. HRVATSKA, PRIGODNIH 25 KUNA BIMETAL KOVANICA
 2. EURO ZONA (prvih 12 država), KOVANICE 2002 (opis na stranici 31)
 3. DRŽAVE NAKNADNO UŠLE U EUROPSKU UNIJU, KOVANICE
  Slovenija, Cipar, Malta, Slovačka, Estonija, Latvija, Litva, Hrvatska
 1. DRŽAVE KOJE NISU U E.U., KOVANICE
  Monako, San Marino, Vatikan, Andora

9.      SLOVENIJA, PRIGODNE KOVANICE 3 EURA.


20 Years of Europe Common Currency / 20 godina europske zajedničke valute / 20 Anni di unica valuta europeana

Ugovorom iz Rima (1958.) proglašeno je opće Europsko tržište sa ciljem podizanja ekonomske uspješnosti i stvaranjem sve većeg jedinstva među državama Europe.

Jedinstveni Europski Akt (1986.) i Ugovor o Europskoj Uniji (1992.) su izgradili na tome i uveli Ekonomsku i Monetarnu Uniju, te su postavljeni temelji jedinstvene valute.

U siječnju 1999. godine je proglašena Euro Zona sa jedinstvenom elektroničkom valutom i konačnim tečajem za prvotnih 11 zemalja članica: Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Njemačka, Irska, Luksemburg, Nizozemska, Portugal i Španjolska.

Grčka je kao 12-ta zemlja postala članica E.Z. u siječnju 2001. godine.

Danska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo, iako članice Europske Unije su odlučile da ne sudjeluju u početnoj E.Z. jedinstvenoj valuti koja je proglašena 1.1.2002. godine, a koriste je i Francuski prekomorski Departmani: Francuska Gvajana, Gvadalupe, Martinik; Posjedi: San Martin i San Bartolomej; te Teritoriji: Saint Pierre et Miquelon i Mayotte,  a prikazani su i na karti na novčanicama.

1 Euro = 100 centi.

Na licu novčanica su motivi prozora i lukova koji predstavljaju duh otvorenosti i ujedinjenja, a na poleđini su motivi mostova koji predstavljaju suradnju europskih naroda i naroda cijelog svijeta.

Kovanice imaju isto lice a naličje je različito za sve zemlje koje koriste svoje motive.

Kasnijim ulaskom u E.U. nove članice su prihvatile zajedničku valutu:

Slovenija (2007.), Cipar i Malta (2008.), Slovačka (2009.), Estonija (2011.), Latvija (2014.),  Litva (2015.), te Hrvatska (2023.)

Od sadašnjih članica E.U. koje nisu prihvatile euro su još: Bugarska (bez opcija), Danska (sa opcijom), te Poljska, Češka, Mađarska, Rumunjska i Švedska sa obvezom uvođenja eura nakon ispunjenja uvjeta.

Zemlje koje nisu članice E.U. a koriste euro po monetarnom ugovoru su: Andora (2013.), Monako (2002.), San Marino (2002.), Vatikan (2002.) i kuju svoje kovanice.

Zemlje koje nisu članice E.U. a jednostrano koriste euro kao zajedničku valutu su: Kosovo (2002.) i Crna Gora (2002.).

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email