NEWS
valfresco

Natječaj za sufinanciranje ugradnje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Grada Poreča-Parenzo

15.12.2014. 13:18; Učitavanja: 155; Početna / Obavijesti / Natječaji / Natječaj za sufinanciranje ugradnje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Grada Poreča-Parenzo

Grad Poreč-Parenzo 15. prosinca 2014. objavljuje drugi Natječaj pod nazivom „Obnovljivi izvori energije u obiteljskim kućama Grada Poreča – Parenzo“ kojim građanima nudi mogućnost sufinanciranja ugradnje obnovljivih izvora energije u svoje obiteljske kuće.

Grad Poreč-Parenzo se kandidirao na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost krajem mjeseca ožujka, te dobio zeleno svjetlo, čime je za ovaj Program osigurao ukupna sredstva u iznosu od 500 tisuća kuna, na način da u ukupnom iznosu Fond sudjeluje sa 40 posto, odnosno 400 tisuća kuna, dok se preostalih 10 posto, odnosno 100 tisuća kuna osigurava kroz proračunska sredstva Grada.

Natječajem se građanima nudi mogućnost sufinanciranja ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u svoje obiteljske kuće, kao što su: sunčani kolektori za pripremu potrošne tople vode, kotlovi na drvnu sječku i pelete, fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije, dizalice topline za proizvodnju potrošne tople vode, grijanje i hlađenje.

Zajedničkim sufinanciranjem, koje Grad Poreč – Parenzo provodi u suradnji s Fondom, građani će moći ostvariti pravo na sufinanciranje 50 posto prihvatljivih troškova investicije, do maksimalnog iznosa od 15 tisuća kuna po ugrađenom sustavu, a ostatak troškova financirat će svojim vlastitim sredstvima.

Nakon provedenog prvog kruga Natječaja i analiziranih svih pristiglih zahtjeva sastavljena je konačna bodovna lista podnositelja prijava objavljena 11. prosinca 2014. Na listi je pravo na sufinanciranje ostvarilo 12 podnositelja zahtjeva, a s obzirom na minimalno planirani broj od ukupno 33 subvencije, drugim krugom Natječaja „Obnovljivi izvori energije u obiteljskim kućama Grada Poreča – Parenzo“ građanima se planira dodijeliti preostala 21 subvencija.

Uz odobrena sredstva Fonda i Grada, a uzimajući u obzir i sredstva koja će građani sami uložiti u ugradnju navedenih sustava, procjenjuje se da će ukupan iznos uloženih sredstava u sustave za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Grada Poreča-Parenzo nadmašiti milijun kuna.

Rok za prijavu je 30. siječnja 2015. godine.

Kompletan tekst Natječaja s pripadajućim obrascima koje je potrebno ispuniti za kandidaturu nalazi u priloženim dodatnim materijalima koji se osim na ovoj web stranici mogu podići i u pisarnici Grada Poreča-Parenzo na adresi Obala maršala Tita 4.

Podsjećamo da je osim zadovoljavanja natječajnih uvjeta po pitanju definicije obiteljske kuće uvjetovanih od strane Fonda, potrebno da podnositelji prijave cjelovito popune Prijavni obrazac, (koji za razliku od prvog kruga natječaja više ne mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika), izjavu o osiguranju vlastitih sredstava, te prilože traženu dokumentaciju u vidu preslike osobnih iskaznica za sve članove s prebivalištem na adresi obiteljske kuće, izvornika vlasničkog lista, akta kojim se dokazuje legalnost obiteljske kuće (sukladno uvjetima natječaja), te projektantskog ili neobvezujućeg ponudbenog troškovnika planiranih radova. Ukoliko na obiteljskoj kući postoji više suvlasnika dodatno je potrebno ispuniti obrazac Suglasnosti za svakog pojedinog suvlasnika, te iste ovjeriti kod javnog bilježnika.

Za vrijeme trajanja natječaja, sve usmene informacije mogu dobiti na broj telefona 052 / 451 099 (interni 222), svakog radnog dana i to ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 – 11 sati, te utorkom od 12 – 17 sati.   

Natječaj i pripadajući obrasci

Print Friendly, PDF & Email
LaPentola S