NEWS

Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo

07.10.2014. 14:21; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo
grad-logo

Temeljem Odluke Gradonačelnika Grada Poreča-Parenzo KLASA: 944-13/14-01/26 UR.BROJ: 2167/01-09/01-14-2, od 26. rujna 2014. godine, Grad Poreč-Parenzo objavljuje Natječaj za prodaju zemljišta. Kompletan tekst natječaja nalazi se u prilogu.

Print Friendly, PDF & Email