NEWS
VALFRESCO S-170422

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA PROSTORNOG OBILJEŽJA NA TRGU SLOBODE U POREČU

29.11.2004. 00:00; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA PROSTORNOG OBILJEŽJA NA TRGU SLOBODE U POREČU

OPĆI UVJETI

1.1.

Investitor, raspisivač i provoditelj Natječaja je Grad Poreč, Gradsko poglavarstvo, Poreč, Obala M.Tita 5, kojeg zastupa Gradonačelnik Grada Poreča Josip Maras.

1.2.

Neposredni provoditelj Natječaja je Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča, kojeg zastupa Pročelnik Damir Hrvatin, dipl.ing.arh.

1.3.

Natječaj je državni, opći, javni i anonimni.

Pravo sudjelovanja imaju fizičke osobe iz razreda likovnih umjetnosti (slikarstvo, kiparstvo, arhitektura i urbanizam, i sl.)

1.4.

Predmet Natječaja je izrada idejnog rješenja prostornog obilježja na Trgu slobode u Poreču prema Programu Raspisivača.

1.5.

Članovi Ocjenjivačkog suda, njihovi zamjenici, članovi Tehničke komisije, sastavljači Programa, kao i njihovi bliski srodnici i suradnici svojim radom ne mogu sudjelovati na ovom Natječaju.

1.6.

Oglas o raspisu i rezultatima Natječaja objavljuje se u dnevnom tisku i stručnim publikacijama.

Oglas o raspisu i rezultatima Natječaja objavljuje se i na web stranicama Grada Poreča – www.porec.hr

2. DOKUMENTACIJA

Raspisivač Natječaja stavlja natjecateljima na raspolaganje slijedeću dokumentaciju u digitalnom obliku – CD-ROM :

2.1.

Programske smjernice

2.2.

Uvjeti natječaja

2.3.

Situacijski planovi u mjerilima 1:1000 i 1 : 500 i 1 : 100 u digitalnom obliku.

2.4.

Izvod iz Projektne dokumentacije uređenja Trga

2.4.

Foto – dokumentacija

3. ROKOVI

3.1.

Početak Natječaja je dan objave u dnevnom tisku i na web stranicama Grada Poreča – www.porec.hr – 29. studenog 2004. godine.

3.2.

Program Natječaja može se preuzeti, nakon uplate iznosa od 150 kuna na žiro-račun Grada Poreča broj 2500009-1834800003 kod HYPO-ALPE ADRIA BANK d.d. Zagreb s pozivom na broj 22 7706-JMBG za fizičke osobe sa naznakom "Natječaj – Trg slobode", u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča, Poreč, O.M.Tita br. 5, radnim danom od 8 do 12 sati, uz predočenje uplatnice , ili naručiti faksiranjem uplatnice na broj 052-434-868, u vrijeme trajanja Natječaja.

3.3.

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja u roku od 10 dana od objave Natječaja, odnosno do 9. prosinca 2004. godine . Pitanja se dostavljaju poštom na adresu Grad Poreč, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Obala M. Tita br. 5, fax-om na broj 052-434-868 ili e-mailom na adresu [email protected]

Odgovori će biti objavljeni na web stranicama Grada Poreča – www.porec.hr u roku od 15 dana od objave Natječaja, odnosno do 14. prosinca 2004. godine .

3.4.

Rok predaje natječajnih radova je petak, 28. siječnja 2005. godine .

Print Friendly, PDF & Email