NEWS

Natječaj za graditelje nove osnovne škole na Finidi

28.07.2009. 00:00; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Natječaj za graditelje nove osnovne škole na Finidi
104PICT4031.jpg

Porečko gradsko poduzeće "Parentium" d.o.o. 28. srpnja 2009. godine objavilo je Poziv za javna nadmetanja za izgradnju Osnovne škole i dvorane "Finida" u Poreču, a najboljom ponudom smatrat će se ponuda sa najnižom cijenom. Krajnji rok za dostavu ponuda je 7. rujna 2009. godine do 12 sati.
Zamolili smo direktora "Parentiuma" za kratko pojašnjenje ovog javnog nadmetanja, i evo što nam je rekao Alen Benković :
" Ovo je nadmetanje za izbor izvoditelja radova na gradnji zgrade Osnovne škole i sportske dvorane škole, a praktično to znači 5 nadmetanja – nadmetanje za glavnog izvođača radova, za izvođače izrade i ugradnje strojne opreme, za izvođača elektroinstalacija, za izvođača aluminijske stolarije, te izvođača izrade i ugradnje kuhinjske opreme.
Upravo se utemeljuje Povjerenstvo za otvaranje ponuda, a u koje će ući predstavnici svih stranaka koje su zastupljene u Gradskom vijeću Poreča ( IDS, HSU, HDZ i SDP ). Nakon zaključenja ovog javnog nadmetanja utemeljit će se i Povjerenstvo za praćenje izvedbe Osnovne škole i dvorane na Finidi ".
Podsjećamo naše čitatelje da je Osnovna škola Poreč izgrađena još davne 1978. godine, a da su pripreme za izgradnju nove osnovne škole otpočele 2003. godine kada su izrađene " Polazne osnove i programski zadatak za izgradnju OŠ Poreč II " – koje je prihvatilo Gradsko vijeće 22. listopada 2003. godine. Javni i anonimni urbanističko-arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja Zone društvenih djelatnosti Finida ( osnovna škola, dvorana, bazen ) raspisalo je 18. listopada 2005. godine Poglavarstvo Grada Poreča u suradnji sa Društvom arhitekata Istre.
Od sudionika natječaja se tražilo da osnovnu školu dimenzioniraju s kapacitetom 720 učenika, kako bi svi učenici pohađali nastavu u jednoj smjeni. Sportska dvorana je trebala biti prostorno koncipirana kao trodjelna dvorana osnovne veličine 45 x 27 metara sa pratećim sadržajima i sa mogućnošću korištenja u funkciji dijela gradskog sporta.
Sportski bazen je trebalo planirati i locirati isključivo u sklopu urbanističkog rješenja, osnovne veličine 25 x 33 metra sa pratećim sadržajima.
Na natječaju su dodijeljene 3 nagrade i 3 otkupa prispjelih radova.
Podsjećamo da je 1. nagradu dobilo rješenje autora : Dubravke Vranić i Branimira Rajčića, sa suradnicima Iskrom Kirin i Ivom Marčetić.

R.V.Aleksić

Print Friendly, PDF & Email