Ljekarna

Na sjednici Gradskog vijeća Goran Gašparac (SDP) o prijetećoj kazni za EU projekt Poreč, o gradnji zgradne na Čimižinu i kanalizacijskim ispustima u Poreču

Goran Gašparac
28.09.2018. 08:38; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Na sjednici Gradskog vijeća Goran Gašparac (SDP) o prijetećoj kazni za EU projekt Poreč, o gradnji zgradne na Čimižinu i kanalizacijskim ispustima u Poreču

Prijeteća kazna Europske komisije od 53 mil. kuna za EU PROJEKT POREČ, glasine o gradnji stambene zgrade na mjestu dječjeg igrališta na Čimižinu i kanalizacijski ispusti u gradu Poreču bile su teme vijećničkih pitanja vijećnika SDP-a Gorana Gašparca na 16. sjednici GV-a Grada Poreča Parenzo.

PITANJE 1

Prijeteća kazna Europske komisije od 53 mil. kuna za EU PROJEKT POREČ

Pitanje upućujem gradonačelniku Lorisu Peršuriću

            Kao što je javnosti već poznato zbog učinjenih nepravilnosti u postupku provođenja javnog natječaja kojega je provelo Povjerenstvo Odvodnje Poreč, koje su u uljuđenim europskim zemljama nedopustive i kažnjive, a kod nas u Istri i Poreču sasvim normalne i uobičajene, Gradu Poreču prijeti kazna Europske komisije od 53 milijuna kuna.

Moje pitanje glasi:

  1. hoće li se EU PROJEKT POREČ nastaviti prema predviđenom planu i biti dovršen na vrijeme
  2. kako se Grad Poreč priprema za nadolazeću kaznu, odnosno koje mjere već sada poduzima za sanaciju štete
  3. kakva će biti obaveza Grada Poreča ako se dogodi financijska korekcija od Europske komisije za EU PROJEKT POREČ od 53 mil kn (koliko je predložena od DG REGE) ili neki drugi iznos za koji će se u konačnici odlučiti Europska komisija, odnosno će se taj teret raspodijeliti i tko će ga platiti.

Nadam se da građani Poreča neće snositi taj novi trošak. Naime odlukom Povjerenstva Odvodnje već su dodatno opterećeni za 50 milijuna, budući da je povjerenstvo u konačnici izabralo ponudu za 50 mil. skuplju od najpovoljnije.

PITANJE 2:

Glasine o gradnji stambene zgrade na mjestu dječjeg igrališta na Čimižinu

Pitanje upućujem gradonačelniku Lorisu Peršuriću

            Gradom kruže glasine da će se na Čimižinu na vrhu Rovinjske ulice na jedinoj zelenoj površini s dječjim igralištem izgraditi stambena zgrada za koju je projekt već gotov. Od zabrinutih građana zamoljen sam da Vam postavim pitanje je li to istina.

Naime, UPU za taj dio naselja je u izradi, a na stranicama Grada nema grafičkog prikaza i ostale popratne dokumentacije na linku “Prostorni planovi”           

 

B.6.

UPU dijela stambenog naselja Čimižin – izmjene i dopune

u tijeku

– Plan u izradi – postupak ishodovanja suglasnosti na Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Plana

B.12

UPU stambenog naselja Čimižin

u tijeku

– Plan u izradi –izrađena koncepcija Plana

PITANJE 3:

Kanalizacijski ispusti u gradu Poreču

Pitanje upućujem gradonačelniku Lorisu Peršuriću

Gdje se danas točno nalaze ispusti kanalizacije na području Grada Poreča – Parenzo.

            Na jednoj od prošlih sjednica se na slično pitanje lakonski odgovorili “pa naravno, u moru”, pa Vas sada molim da mi u grafičkom i opisnom obliku (sa svim popratnim tehničkim detaljima), dostavite

  1. točan broj i
  2. mjesta kanalizacijskih ispusta, kao i
  3. alternativne ispuste u vršnim danima, kada pumpe “prebace”
Print Friendly, PDF & Email