NEWS

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva: Javni natječaj za dobivanje državne potpore u dijelu financiranja obnove i modernizacije ribolovne flote

12.04.2005. 00:00; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva: Javni natječaj za dobivanje državne potpore u dijelu financiranja obnove i modernizacije ribolovne flote

Sukladno Programu u Narodnim novinama br. 45, od 06. travnja 2005. godine, objavljen je Javni natječaj za dobivanje državne potpore u dijelu financiranja obnove i modernizacije ribolovne flote.

Osnovni cilj ovoga modela je da se poboljšaju uvjeti rada i sigurnosti plovidbe te da se unaprijedi kvaliteta ribolova primjenom novih tehnologija, što bi povećalo konkurentnost naših ribara u Jadranu u odnosu na ostale učesnike u ribolovu. Ovaj model će omogućiti prebacivanje ribolovnog napora iz unutrašnjeg u vanjsko ribolovno more što je u skladu s Strategijom razvitka poljoprivrede i ribarstva koju je usvojio Sabor Republike Hrvatske. S obzirom na nedovoljno korištene potencijale biozaliha sitne plave ribe u Jadranu kao i razmjerno velike tržišne potrebe, te imajući u vidu činjenicu da je politika EU krajnje restriktivna glede ulaganja u izgradnju novih plovila, to se izgradnja i modernizacija nacionalne ribolovne flote nameće kao prioritetni zadatak prije ulaska u EU. Obnovom i modernizacijom ribolovne flote će se također potaknuti zapošljavanje domaćih manjih brodogradilišta te ugradnja domaće opreme i zapošljavanje ljudi u nizu pratećih sektora (prij evoz, trgovina, građenje, servisi u lukama i pristaništa ribarskih plovila), što će rezultirati multiplikativnim učincima.

Sredstva za financiranje obnove nacionalne flote namijenjena su fizičkim ili pravnim osobama koje posjeduju povlasticu za gospodarski ribolov a sredstva za modernizaciju ribolovne flote namijenjena su fizičkim ili pravnim osobama koje posjeduju povlasticu za gospodarski ribolov da su plovila upisana u registar plovila. Sredstva za financiranje izgradnje novih plovila za kočarski ribolov se dozvoljavaju fizičkim ili pravnim osobama, pod uvjetom da daju svoju pismenu suglasnost o odustajanju od ribolova u unutarnjem ribolovnom moru, odnosno kod modernizacije plovila da daju suglasnost za izvršenje radova modernizacije plovila i za upis ograničenja ribolova prema Zakonu o morskom ribarstvu i propisa donesenih na temelju njega.

Državna potpora obuhvaća 30% ugovorene cijene plovila, dok je podnositelj molbe u obvezi osigurati financiranje ostatka od 70% ugovorene cijene, i to najmanje 10% iz vlastitih izvora, a do 60% putem kredita HBOR-a i/ili poslovne banke na rok otplate do 15 godina.

U financiranju državne potpore od 30% sudjeluju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka te Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, svaki sa po 10%.

Tekst natječaja s uvjetima i pripadajućom dokumentacijom može se pronaći u NN 44/05 i na web stranici Ministarstva www.mps.hr u kategoriji Javni natječaji, a ista se može preuzeti u Područnim jedinicama Ministarstva, Uprave ribarstva u Puli (Sv. Teodora 2), Rijeci (Demetrova 3), Senju (Trg Cilnica1), Zadru (Ivana Mažuranića 30), Šibeniku (Trg P. Šubića 2), Splitu (Prilaz braće Kaliterna 10) i Dubrovniku (M. Marojice 4).

Print Friendly, PDF & Email