NEWS

Ministarstvo otpisuje dugove

17.11.2004. 00:00; ; Početna / Novosti / Ministarstvo otpisuje dugove

Provedba Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva je od 1992. do 2002. (razdoblje na koje se odnosi predložena Odluka), kreditiralo razvoj poljoprivrede putem plasiranja kredita fizičkim i pravnim osobama direktno zajmovima ili indirektno kreditima putem banaka. Ukupni broj oko 10.000 kreditna partija od kojih je u ranijem razdoblju otplaćeno i zatvoreno oko 2800 kreditnih partija, a prema stanju u knjigama koje vode poslovne banke na dan 30.06.2004. godine u otplati bilo je oko 7.200 partija.

Nakon brojnih molbi kojima su poljoprivredni proizvođači, posebice zbog posljedica prošlogodišnje suše, tražili od resornog Ministarstva pomoć oko reprogramiranja svojih kredita, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. srpnja 2004. donijela Odluku o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

Cilj je Vladine Odluke da se dužnicima po kreditima koji su namjenski iskoristili sredstva, ali zbog različitih opravdanih razloga (učestale elementarne nepogode, poremećaji na tržištu) nisu u cijelosti ili djelomično podmirili svoju obvezu povrata kredita omogući izmjena uvjeta otplate kredita, što bi trebalo pomoći u financijskom restrukturiranju poljoprivrednih gospodarstava i uspostavu dugoročne financijske ravnoteže gospodarskih subjekata, stabilnosti i uspješnosti poslovanja radi stvaranja preduvjeta za razvoj poljoprivrednih gospodarstava.

Rečenom Odlukom omogućeno je da se dužnicima po kreditima omogući reprogram kredita na razdoblje do 10 godina uz mogućnost korištenja 1 godine počeka, uz otpis obračunate zatezne kamata i kamate po dospijeću.

Ukoliko je kredit otkazan ili je podignuta tužba zbog neredovite otplate reprogram se može zaključiti, uz uvjet da svaka stranka (dužnik) snosi nastale troškove parničnog postupka.

Ukoliko se dužnik odluči na jednokratnu uplatu ima pravo na popust u visini 40% ukupnog duga.

Nadalje dužnicima čiji je ukupni dug na dan 30.06.2004. manji od 20.000,00 kuna dug se otpisuje u cijelosti.

Budući je u tijeku oko 300 sudskih postupaka Ministarstvo je izvijestilo dužnike i Državno odvjetništvo da su dužnici kojima je kredit otkazan ili je podignuta tužba zbog neredovite otplate (sporna potraživanja) koji prihvate nove uvjete kredita dužni do 31.12.2004. godine podnijeti zahtjev banci, koja obavlja mandatni posao u ime i za račun Ministarstva i s bankom zakljućiti dodatak ugovora o kreditu.

Print Friendly, PDF & Email