NEWS

KADA ĆE NASELJA U OKOLICI POREČA DOBITI KANALIZACIJU

19.04.2008. 00:00; ; Početna / Novosti / Svakodnevnica / KADA ĆE NASELJA U OKOLICI POREČA DOBITI KANALIZACIJU

Gradnja kolektora za potrebe poslovne zone Buići – Žbandaj probudila je stanovnike naselja između Poreča i Žbandaja iz drijemeža. Pitaju kada će kanalizacija biti izgrađena u njihovim naseljima, budući da i oni moraju platiti komunalni doprinos prije gradnje, a od komunalne opreme imaju malo ili ništa.
Kolektor će sigurno ubrzati priču, a kako kažu u gradskoj upravi, kapacitiran je tako da se na njega mogu priključiti i naselja, a ne samo poslovna zona. U toku je projektiranje mreže u Varvarima, ali naselja će dobiti kanalizaciju tek u sljedećih nekoliko godina jer je riječ o velikim investicijama. Osim toga, one se rješavaju prema planu prioriteta koje svake godine utvrđuje Gradsko vijeće, na sugestiju lokalnog komunalnog odjela. A komunalni odjel svoj prijedlog plana temelji na informacijama mjesnih odbora. Dakle, želi li neko naselje hitno kanalizaciju, jedini pravi put da ostvari cilj je postaviti je na vrh prioriteta mjesnog odbora, a nakon toga lobirati da taj prioritet uđe u plan komunalnog odjela i da ga potvrdi vijeće.
A koji će biti prioriteti u gradnji kanalizacijske mreže za naselja i koliko će to koštati, bit će puno jasnije krajem lipnja, kada bi trebala biti dovršena studija izvodljivosti projekta »Jadran«, rekao nam je direktor komunalnog poduzeća Usluga Rodoljub Kosić. Naime, u sklopu te studije rade se idejni projekti mreža naselja u zaleđu Poreča, kojima će biti sugerirano i na koje kolektore će biti najekonomičnije spojiti mreže. Trenutno je u fazi projektiranja mreža za Varvare, a Kosić kaže da će sva naselja uz državnu cestu Pazin – Poreč biti vjerojatno spojena na kolektor Buići – Žbandaj. »Vjerujem da će gradnja ovog kolektora izazvati navalu zahtjeva za projektiranje mreža po naseljima, ali gradnja će ovisiti o financijskim mogućnostima Grada i prioritetima gradske vlasti«, napominje Kosić.
Kolektor Buići – Žbandaj bit će do 30. travnja vjerojatno doveden do Varvari, ali dio trase još nije niti otvoren zbog imovinskih problema, a iz istih se razloga trasa kolektora ispod raskrižja prema servisnoj zoni seli uz drugu stranu ceste.

S.M. Glas Istre

Print Friendly, PDF & Email