NEWS
valfresco

JAVNO NADMETANJE ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU POSLOVNIH PROSTORA

21.02.2006. 00:00; Učitavanja: 61; Početna / Obavijesti / Natječaji / JAVNO NADMETANJE ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU POSLOVNIH PROSTORA

74 ETAŽA 246/20418

 s kojim je neodvojivo povezano  pravo vlasništva s  poslovnim prostorom  na drugom katu zgrade , površine 26,80 m2 u planu označen kao posebni dio»77»,

75 ETAŽA 246/20418

s kojim je neodvojivo povezano  pravo vlasništva s  poslovnim prostorom  na drugom katu zgrade , površine 24,89 m2 u planu označen kao posebni dio»78»

76 ETAŽA 246/20418

s kojim je neodvojivo povezano  pravo vlasništva s  poslovnim prostorom  na drugom katu zgrade , površine 24,29 m2 u planu označen kao posebni dio»79»,

77 ETAŽA 246/20418

 s kojim je neodvojivo povezano  pravo vlasništva s  poslovnim prostorom  na drugom katu zgrade , površine 12,64 m2 u planu označen kao posebni dio»80»,

78 ETAŽA 246/20418

 s kojim je neodvojivo povezano  pravo vlasništva s  poslovnim prostorom  na drugom katu zgrade , površine 24,37 m2 u planu označen kao posebni dio»81»,

sveukupne površine 112,99 m2 ,

UVJETI PRODAJE:

Početna cijena za navedene poslovne prostore  je protuvrijednost 2500 EUR-a po m2 ili ukupno 282 475 EUR-a  u kunama , po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke , na dan sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Poslovni prostori se prodaju u svojoj ukupnosti kako čine funkcionalnu povezanost ( hodnici , sanitarije , s uređajima za klimatizaciju , opremljeni s telefonskim i električnim vodovima i priključcima  i dr.). 

Zainteresirani kupci su dužni pri podnošenju svoje ponude prije  početka nadmetanja uplatiti 5% od početne cijene prodaje  prostora na  ime jamčevine na žiro-račun  Udruženja obrtnika Poreč koji se vodi kod Istarske kreditne banke Umag d.d. pod brojem 2380006 – 1110010526 i o tome priložiti uplatnicu uz ponudu jer u protivnom njihove ponude se neće razmatrati kao nepravilne.

Ako ponuditeljeva ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija jamčevina će se uračunati u cijenu a u protivnom će se vratiti ponuditelju u roku od  8 dana od isteka roka za zaključenje ugovora.

Rok za predaju ponuda je 15 dana od objave ovog nadmetanja u dnevnim novinama «Glas Istre».

Prodavatelj će u roku od 5 dana od dana isteka roka za predaju ponuda obavijestiti ponuditelje o izboru najpovoljnijeg.

Prodavatelj si pridržava pravo  ne prihvatiti  niti jednu ponudu , bez navođenja razloga.

Po isteku roka za odabir ponude prodavatelj će u daljnjem roku od 8 dana zaključiti ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem .

Kupac je dužan prodavatelju platiti ukupnu kupoprodajnu cijenu na dan sklapanja ugovora prije ovjere potpisa prodavatelja na kupoprodajnom ugovoru jer u suprotnom ugovor ne obvezuje prodavatelja.

U posjed kupljenih nekretnina kupac stupa 30. rujna 2006.g.

Troškove uknjižbe i porez na promet nekretnina snosi kupac

Print Friendly, PDF & Email