JAVNO IZLAGANJE O POSTUPKU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU DETALJNOG PLANA UREĐENJA "ST.ČERVAR – SV.ANA"

05.06.2007. 00:00; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / JAVNO IZLAGANJE O POSTUPKU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU DETALJNOG PLANA UREĐENJA "ST.ČERVAR – SV.ANA"

Javno izlaganje vodio je pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Damir Hrvatin.

Javnom izlaganju prisustvovali su još Jasminka Zrinšćak – stručna referentica za prostorno planiranje, koordinator i glavni planer Amorio Poropat, predstavnik Izrađivača plana – Instituta za poljoprivredu i turizam i građani.

Uvodno obrazloženje – prethodni i pripremni radovi, proceduru izrade i donošenje Plana predstavio je pročelnik Damir Hrvatin, a obrazloženje ciljeva i rješenja značajnih za razvitak, uređenje i oblikovanje prostora na području obuhvata Plana, te elemenata Plana predstavio je dr.sc. Amorio Poropat.

Nakon izlaganja uslijedila je rasprava u kojoj su sudjelovali i građani. U drugom dijelu rasprave dodatna obrazloženja dali su podnositelji koji su prijedloge i primjedbe upisali u Knjigu primjedbi ili su ih dostavili poštom u Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Javna rasprava provest će se do 13. lipnja 2007. godine.

Javni uvid u Prijedlog Plana omogućava se u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča, Poreč, Obala M.Tita 5, svakog radnog dana od 8 – 11 sati. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se, do dana zaključenja javne rasprave, podnositi :

– upisom u knjigu primjedbi u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča,

– upisom u zapisnik o javnom izlaganju,

– dostavom putem pošte na adresu Grad Poreč, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Poreč, Obala M.Tita 5.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedloge Planova koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.

Ured Grada

Print Friendly, PDF & Email