NEWS
Ljeto u Funtani

Turizam i ekologija

04.06.2007. 00:00; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Turizam i ekologija

Aktivno promicanje ekološkog pristupa u turizmu cilj je organiziranja skupa na kojem će se raspravljati o zbrinjavanju organskih materijala aerobnim kompostiranjem, bio pročistačima, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda i drugim eko temama. O aktivnom uključenju Umaga u ekološke procese sudionike skupa obavijestit će gradonačelnik Umaga Vlado Kraljević dok će o ekološkoj orijentaciji Istraturista govoriti predsjednica Uprave Gordana Tomičić.

barkun.hr

Print Friendly, PDF & Email