Javni poziv za vlasnike vozila dostave i vozila koja vrše opskrbu na užem području Grada Poreča-Parenzo, prijava za dobivanje potrebnog odobrenja

23.06.2020. 13:46; ; Početna / Obavijesti / Javni poziv za vlasnike vozila dostave i vozila koja vrše opskrbu na užem području Grada Poreča-Parenzo, prijava za dobivanje potrebnog odobrenja

Grad Poreč-Parenzo uvodi nove mjere za promet u mirovanju – za vozila dostave i vozila koja vrše opskrbu na području užeg centra grada, za koja će se izdavati posebna Odobrenja, a sve kako bi se omogućilo što bolje funkcioniranje opskrbnih službi, te lakše kretanje i veća sigurnost svih sudionika u prometu. Naime, uređenjem Narodnog trga, i skorašnjim otvaranjem novouređenog dijela gradske rive, dostava se želi, kroz organizirani sustav, olakšati svima – kako dostavljačima, tako i korisnicima istih usluga, te svim ostalim sudionicima u prometu, što će se regulirati novim mjerama.

Stoga se mole svi vlasnici vozila dostave i vozila koja vrše opskrbu na području starogradske jezgre i užeg centra grada da se što prije jave u gradski Upravni odjel za komunalni sustav da bi ishodili potrebnu dozvolu za vršenje dostave na spomenutom području.

Naime, sukladno gradskim odlukama, mjesta za vozila opskrbe smiju koristiti isključivo vozila koja obavljaju poslove istovara i utovara robe za poslovne subjekte koji se bave trgovačkom i ugostiteljskom djelatnošću. Istovar i utovar robe na mjestima rezerviranim za obavljanje poslova opskrbe dopušten je samo obilježenim teretnim vozilima i osobnim vozilima s posebnim Odobrenjem koje će izdavati Upravni odjel za komunalni sustav. Navedeno Odobrenje će se izdavati samo vlasnicima/korisnicima trgovačkih i ugostiteljskih objekata na području Grada Poreča – Parenzo te pravnim ili fizičkim osobama koje imaju registriranu djelatnost izvan Poreča, a vrše opskrbu na području Grada Poreča – Parenzo, ali za obavljanje opskrbe ne posjeduju adekvatno teretno vozilo već istu obavljaju osobnim vozilom.

Uz navedeno Odobrenje korisnik opskrbnog mjesta dobit će na korištenje i kartonski sat na kojem će biti navedena klasifikacijska oznaka Odobrenja, datum izdavanja i isteka Odobrenja, te registarska oznaka vozila za kojeg se izdaje Odobrenje. Prilikom korištenja opskrbnog mjesta, korisnik je dužan postaviti sat na vidljivo mjesto ispod vjetrobranskog stakla na vozačevoj strani vozila. Dolaskom na opskrbno mjesto na satu treba označiti točno vrijeme dolaska.

Korisnik opskrbnog mjesta na istom se može zadržati maksimalno 30 minuta.

Sat se smije koristiti samo za vozilo čija je registarska oznaka navedena u Odobrenju i na satu, sat nije prenosiv.

Za kršenje odredbi gradske Odluke o posebno označenim parkirnim mjestima, uz izricanje kazne sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, pripisivat će se i negativni bodovi. Ukoliko korisnik Odobrenja prikupi tri negativna boda Odobrenje će se ukinuti, a o ukidanju odobrenja korisnik će biti obaviješten pisanim putem. Ukidanjem Odobrenja poslovni subjekt gubi pravo na izdavanje novog odobrenja na razdoblje od jedne godine. Korisnik Odobrenja ne smije nepropisno zaustaviti i parkirati vozilo kako bi mogao obaviti opskrbu ukoliko na opskrbnim mjestima nema slobodnih mjesta.

Stoga se pozivaju sve zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Odlukom da u što kraćem roku podnesu zahtjev za izdavanje Odobrenja i kartonskog sata. Uz zahtjev potrebno je priložiti i:

  • – potvrdu da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Poreču – Parenzo,
  • – potvrdu da nema nepodmirenih dugovanja prema gradskim poduzećima „Usluga Poreč d.o.o.“, „Odvodnja d.o.o.“ i „Stan d.o.o.“,
  • – izvadak iz sudskog registra (pravne osobe)
  • – izvadak iz obrtnog registra (fizičke osobe)
  • – kopiju prometne dozvole vozila za kojeg se traži Odobrenje.

Za sve informacije i nejasnoće možete se obratiti osobno, telefonski ili e-mailom Gradu Poreču – Parenzo, Upravnom odjelu za komunalni sustav, Odsjeku za komunalno i prometno redarstvo, Odjeljku za prometno redarstvo.

Uredovno vrijeme za prijam stranaka je

  • Ponedjeljkom, srijedom i petkom od 08:00 do 11:00
  • Utorkom od 12:00 do 17:00

Telefon: 052/634-340

Mobitel: 091/451-2366

ili na e-mail: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email