NEWS
VALFRESCO 4 S
Booktiga 2024

Javni poziv za roditelje djece koja ne pohađaju dječje vrtiće, a obveznici su programa Predškole

logo-head3
11.09.2023. 08:53; ; Početna / Obavijesti / Javni poziv za roditelje djece koja ne pohađaju dječje vrtiće, a obveznici su programa Predškole

U pedagoškoj 2023./2024. godini provodit će se obvezni program PREDŠKOLE za djecu koja nisu polaznici dječjeg vrtića.
Program PREDŠKOLE mora osigurati svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu optimalne uvjete za razvijanje i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija, te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.
Program PREDŠKOLE traje minimalno 250 sati godišnje. Za djecu koja nisu polaznici dječjih vrtića program će se provoditi u Dječjem vrtiću „Radost“

Poreč-Parenzo u vremenskom razdoblju od 1.10.2023. do 30.5.2024. godine.

Radi utvrđivanja točnog broja djece koja će biti uključena u ovaj program i organiziranja provođenja programa u Dječjem vrtiću „Radost“, pozivaju se roditelji djece rođene od 01.04.2017. do 31.03.2018. godine, da se jave u tajništvo Dječjeg vrtića „Radost“ Poreč-Parenzo, Rade Končara 7, radnim danima od 9 do 11 sati, u vremenskom razdoblju od 12. do 15. rujna 2023. godine, telefonski 052/431-062 ili na email: [email protected]  .

 
Uz zahtjev za upis roditelji su dužni priložiti niže navedene dokumente, a obrazac zahtjeva mogu pronaći na Internet stranici DV Radost: http://www.vrtic-radost-porec.hr/  ili podignuti u tajništvu vrtića u Poreču, R. Končara 7.
1. presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (original na uvid);
2. dokaz o prebivalištu za dijete i roditelje (presliku osobnih iskaznica ili potvrdu o prebivalištu);
3. potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa djeteta u vrtić, koju izdaje pedijatar ili odabrani liječnik djeteta, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtijeva;
4. obrazac privole za obradu osobnih podataka.

 

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email