NEWS

Javni poziv za predlaganje kandidata za priznanje Grada Poreča-Parenzo – Povelju 30. april u 2021. godini

gradporec-logo
10.02.2021. 15:31; ; Početna / Obavijesti / Javni poziv za predlaganje kandidata za priznanje Grada Poreča-Parenzo – Povelju 30. april u 2021. godini

Na temelju članka 7. Odluke o priznanjima Grada Poreča (Službeni glasnik Grada Poreča, broj 1/01 i 2/03), Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga za priznanja Grada Poreča-Parenzo objavljuje

J A V N I     P O Z I V 

za predlaganje kandidata za priznanje Grada Poreča-Parenzo – POVELJU 30. APRIL u 2021. godini

I. Pravo predlaganja kandidata za priznanje Grada Poreča-Parenzo, POVELJU 30. APRIL, koje dodjeljuje Gradsko vijeće u 2021. godini, imaju sve pravne i fizičke osobe s područja Grada Poreča-Parenzo.

II. Predlagatelji mogu svoj prijedlog dostaviti na adresu: Grad Poreč-Parenzo – Povjerenstvu za utvrđivanje prijedloga za priznanja, do zaključno sa 25. veljače 2021. godine. Osim imena i prezimena, odnosno naziva i adrese kandidata, prijedlog mora sadržavati: životopis, radna i životna dostignuća, a za pravne osobe osnovne podatke, te posebne razloge zbog kojih se osoba predlaže za priznanje.

III. POVELJA 30. APRIL se dodjeljuje povodom 30. travnja, Dana Grada Poreča-Parenzo, pojedincima iz zemlje i inozemstva za osobne zasluge ili za zasluge koje su postigli kao voditelji nekog procesa ili tima, bilo individualno ili unutar neke pravne osobe, te udrugama i drugim pravnim osobama koje su svojim idejama i njihovim realizacijama doprinijele promicanju imena Grada Poreča-Parenzo i kvalitetnijem stvaranju njegova imagea u širim granicama i na različitim poljima (turizam, znanost, kultura, sport, zaštita baštine, gospodarstvo i drugo).

 

Uz Povelju se dodjeljuje i umjetničko djelo.

Print Friendly, PDF & Email