NEWS

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA

445777714_1000103658784925_3482640251592597569_n
21.05.2024. 14:12; ; Početna / Novosti / Okolne općine / JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA
Na temelju članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19., 67/23.) te Zaključka Općinskog načelnika Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, KLASA: 350-02/20-01/4; URBROJ: 2163-36-01/01-24-29 od 17.05.2024. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega objavljuje
 
JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA
 
Javna rasprava provest će se u trajanju od 30 (trideset) dana od 27.05.2024. godine do 25.06.2024. godine.
 
Javno izlaganje Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, održati će se u Zajednici Talijana “Giovanni Palma”, na adresi Borgo 35, 52465 Tar, dana 03.06.2024. godine – ponedjeljak, u 12:30 sati.
 
Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, omogućava se u sjedištu Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, I kat – vijećnica, 52465 Tar, od 27.05.2024. godine do 25.06.2024. godine, radnim danom od 08:00 sati do 14:00 sati.
Print Friendly, PDF & Email