NEWS

Iz Zdravog grada Poreč: Mentalno zdravlje srednješkolaca Poreštine

mentalno_zdravlje_1
13.04.2021. 10:15; ; Početna / Lifestyle / Zdravlje / Iz Zdravog grada Poreč: Mentalno zdravlje srednješkolaca Poreštine

Prošireni gradski tim za zdravlje Zdravog grada Poreč i stručne službe škola uključene su u praćenje rizičnih čimbenika za rast i razvoj mladih te mentalnog zdravlja djece i mladih Poreštine , među ostalim, u sklopu tri puta provedenog istarskog istraživanja (2012. 2017. i 2021. godine) voditelja istraživanja u Istri prof.dr.sc. Petra Bezinovića, psihologa.

Psihologinje naših srednjih škola M. Balota i A. Štifanić, stalne stručne suradnice Zdravog grada Petra Andrić i Antonija Mijatović, napravile su opsežnu izdvojenu obradu i analizu rezultata za naše srednje škole koje uključuju djecu Poreštine te ukazuju na trendove rizičnih ponašanja i mentalnog zdravlja srednjoškolaca Poreštine, a  usmjeravaju djelovanja zajednice u odnosu na isto.

Autorice:

  • Antonija Mijatović, prof. psihologije, Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč
  • Petra Andrić, prof. psihologije,Srednja škola Mate Balote Poreč

Stručne suradnice Zdravog grada Poreč

 

Sažetak

U ovom radu ukratko prikazujemo rezultate longitudinalnog istraživanja kojim se prate rizična ponašanja i mentalno zdravlje srednjoškolaca Poreštine. U istraživanju su sudjelovale dvije porečke srednje škole, a to su Srednja škola Mate Balote i Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića Poreč. Mjerenje je rađeno u tri ciklusa; 2012., 2017. i 2021. godine upitnikom “Kako si?”, Petra Bezinovića. Rezultati istraživanja ukazuju na smanjenje prevalencije konzumacije alkohola i duhanskih proizvoda, te  povećanje simptoma narušenog mentalnog zdravlja mladih. Dobiveni rezultati koristiti će se u svrhu što efikasnijeg razvoja Školskih preventivnih programa.

ŠTO JE TO MENTALNO ZDRAVLJE?

Mentalno zdravlje je neizostavan i neizmjerno važan dio sveukupnog zdravlja, što potvrđuje i definicija zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije. Svjetska zdravstvena organizacija zdravlje definira kao stanje cjelovitog tjelesnog, psihičkog i socijalnog blagostanja. Mentalno zdravlje je stanje blagostanja u kojemu pojedinac ostvaruje vlastite potencijale, nosi se s normalnim životnim stresovima, produktivno radi i u mogućnosti je doprinijeti svojoj zajednici (u obitelji, u školi, na radnome mjestu, u zajednici gdje živi i dr.). Mentalno zdravlje, ovako definirano, više je od same odsutnosti mentalnog poremećaja, bolesti ili onesposobljenosti.

Za očuvanje mentalnoga zdravlja važno je ulaganje u emocionalnu dobrobit (osjećaje), psihičku dobrobit (pozitivno funkcioniranje), društvenu dobrobit (povezanost među ljudima), tjelesnu dobrobit (tjelesno zdravlje), duhovnu dobrobit (smisao života). Sve to čini naše dobro mentalno zdravlje. Dobro mentalno zdravlje omogućuje pojedincu da se odupre životnim poteškoćama i pomaže u smanjenju rizika za razvoj mentalnih poremećaja. Stoga, svaka akcija koja se provodi s ciljem očuvanja i unaprjeđenja mentalnog zdravlja predstavlja svojevrsni razvoj zaštitnih čimbenika i preventivnu aktivnost.

SVRHA ISTRAŽIVANJE

Svrha našeg istraživanja je utvrđivanje promjena kod ciljane skupine i prevencija rizičnih ponašanja i mentalnog zdravlja srednjoškolaca Poreštine unutar 10 godina. Na taj način provjeravamo učinkovitost dosadašnjih preventivnih programa, ali i donosimo smjernice za nove preventivne aktivnosti.

KAKO JE PROVEDENO ISTRAŽIVANJE

Kao što je već rečeno istraživanje je provedeno u  tri ciklusa. Godine 2012. i 2017. istraživanje  je  provedeno uz koordinaciju Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije te uz potporu Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Istarske  županije. Nositelj istraživanja bio je Institut za društvena istraživanja iz Zagreba. Voditelj istraživanja bio je dr. sc. Petar Bezinović, a koordinator provedbe istraživanja Helena Mitrović i Velimir Todorović.

Školske godine 2012./2013.  bila je prva faza testiranja, u kojoj je upitnik proveden na  slučajnom uzorku od 20% učenika navedenih škola. Uzorak od 20% definiran je za svaku generaciju učenika, posebno za trogodišnje, četverogodišnje i gimnazijske programe, na osnovi podataka o broju upisanih učenika u svim razrednim odjelima.

U drugoj fazi mjerenja, istraživanje je provedeno istim upitnikom. Upitnike su popunjavali ispitanici iz slučajnog uzorka putem računala tijekom školske godine 2017./2018. A pri samom popunjavanju  bili su prisutni pomoćnici istraživača.

U zadnjoj fazi mjerenja, istraživanje je provedeno također online upitnikom “Kako si?”,, autora dr.sc. Petra Bezinovića, u vremenu od 5. do 15. veljače 2021. Ispitanici su dobili poveznicu na upitnik putem platformi za komunikaciju (Viber, Yammer i sl. ). Ispitivanje je bilo anonimno i dobrovoljno. Uzorak je prigodan.

Obje porečke srednje škole dobile su zasebno svoje rezultate za svako mjerenje. Rezultate smo analizirali za svaku školu posebno, a na kraju smo napravili i usporedbu rezultata obiju škola kako bismo utvrdili sličnosti i razlike.

U prilogu donosimo cijeli rad Mentalno zdravlje srednjoškolaca Poreštine

Print Friendly, PDF & Email