NEWS
VALFRESCO sredina

IX. Uzorkovanje kakvoće mora na plažama Istarske županije

Barbaran
17.09.2013. 12:14; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / IX. Uzorkovanje kakvoće mora na plažama Istarske županije

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, u razdoblju od 7. do 13. rujna 2013. godine, proveo deveto redovno uzorkovanje mora na plažama Istarske županije.

Ukupno je uzorkovano 203 uzoraka mora na plažama od Savudrije do Brseča. Od ukupno 203 uzoraka na 196 mjernih mjesta zabilježena je izvrsna kakvoća mora što iznosi 96,55% od ukupno analiziranih uzoraka.

Na tri (3) plaže (1,48%) more je bilo dobro, a na četiri (4) plaže (1,97%) je zabilježeno more zadovoljavajuće kakvoće za kupanje, sport i rekreaciju.

Zadovoljavajuće more je zabilježeno na plažama Golubinka i Monte Kristo u AC Puntižela (danas Brioni), na Blazu u Općini Barban te na plaži u Laguni ispod aquagana u TN Stella Maris.

Može se pretpostaviti da je na plažama s zadovoljavajućom kvalitetom mora pomogla i obilna kiša koja je prethodila uzorkovanju.

U niti jednom uzorku nije zabilježena nezadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje, sport i rekreaciju.

Tijekom uzorkovanja je zabilježeno da se temperatura zraka kretala od 18 do 28 0C a temperatura mora od 20,2 do 24,6 0C.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na  web stranici Ministarstva zaštite okoliša i prirode (http://www.izor.hr/kakvoca/).

Print Friendly, PDF & Email
Ljekarna