NEWS
LIDL s2 posao

Istri prijete visoke kazne: Uz skupi odvoz smeća i smrad s Kaštijuna, zbog neodvajanja biootpada rastu računi?!

757961
23.09.2019. 23:33; Učitavanja: 475; Početna / Lifestyle / Ekologija / Istri prijete visoke kazne: Uz skupi odvoz smeća i smrad s Kaštijuna, zbog neodvajanja biootpada rastu računi?!

(iPress)  Kako je već više puta pojašnjeno, zastarjela tehnologija ne omogućava ŽCGO-u Kaštijun rad bez biorazgradivog otpada. Stoga se ovaj najkorisniji dio otpada u Istri očito ne planira odvojeno prikupljati što bi količinu komunalnog otpada, a time i cijenu, umanjilo od 30 do 50 posto. Dokaz za to je i današnji sastanak IDS-ovih gradonačelnika koji traže od Ministarstva da ih se ne penalizira a što nalažu i europske direktive. 

Umjesto da planiraju preinake Kaštijuna, čime bi se i smrad u ljetnim mjesecima znatno umanjio, te gradnju nekoliko kompostana na Poluotoku što bi građanima donijelo i jeftini kompost, čelnici lokalne samouprave ‘peru ruke’.

Nije teško pretpostaviti da, ukoliko istarski gradovi i općine budu morali plaćati kazne za neprikupljanje biootpada, odgovornost će se, po već viđenom scenariju, prevaliti na Ministarstvo a još veći računi na leđa građana.

U nastavku donosimo tekst Inicijative u svezi postupanja s biorazgradivim otpadom koji su potpisali obnašatelj dužnosti župana Fabrizio Radin i IDS-ovi gradonačelnici Rovinja, Pule, Poreča, Pazina, Labina, Vodnjana, Novigrada, Buzeta i Buja: 

– Potaknuti uočenim problemima u postupanju s biorazgradivim komunalnim otpadom na području Istarske županije, obnašatelj dužnosti župana Fabrizio Radin i gradonačelnici Rovinja, Pule, Poreča, Pazina, Labina, Vodnjana, Novigrada, Buzeta i Buja potpisali su danas, u prostorijama Grada Rovinja, Inicijativu u svezi postupanja s biorazgradivim otpadom.

Naime, jedinice lokalne samouprave na području Istarske županije vrše prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada zajedno s miješanim komunalnim otpadom te se isti odvozi u ŽCGO Kaštijun na daljnju obradu. Sukladno tehnologiji obrade otpada i projektiranom kapacitetu Kaštijuna, na području Istarske županije ne odvaja se biorazgradivi otpad s ciljem kompostiranja, digestije ili energetske oporabe već se isti predaje zajedno s miješanim komunalnim otpadom te potom obrađuje na samom Centru u bioreaktorskom odlagalištu. Iz navedenog razloga na području Istarske županije nisu planirana niti izgrađena posebna postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biorazgradivog otpada.

Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom definirana je Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za razdoblje 2018.-2022. godina prema kojoj bi stopa ukupno proizvedene količine miješanog komunalnog otpada nastalog na području jedinice lokalne samouprave u 2022. godini trebala iznositi 50% u odnosu na graničnu količinu miješanog komunalnog otpada u referentnoj 2015. godini.

Stoga, JLS na području Istarske županije traže od Ministarstva zaštite okoliša i energetike da se prilikom izračuna poticajne naknade u razdobljima 2017-2022. godine uzmu u obzir svi relevantni pokazatelji i podaci o postupanju s biorazgradivim komunalnim otpadom korištenjem ŽCGO Kaštijuna, s kojim jedinice lokalne samouprave imaju ugovorni odnos o prijevozu, obradi i zbrinjavanju komunalnog otpada, odnosno da im se predane količine miješanog komunalnog otpada umanje za 37,06%, koliki je udio biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu, a bez kojeg biorazgradivog otpada ŽCGO ne može funkcionirati.

Traži se žurno postupanje i donošenje odgovarajućih odluka od strane nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i energetike, kako bi se omogućilo propisno postupanje s biorazgradivim otpadom korištenjem zakonski projektiranog i izgrađenog ŽCGO Kaštijun, sve u cilju uspostave javnog, kvalitetnog, cjelovitog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada u JLS na području Istarske županije, sve u skladu s načelima kvalitetnog i održivog gospodarenja otpadom.

(iPress)

Print Friendly, PDF & Email