Istarska županija: Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva

Istarska_zupanija_2_1
21.01.2021. 18:54; ; Početna / Gospodarstvo / Istarska županija: Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva

Istarska županija, putem Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo raspisala je Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga u okviru javnih potreba poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva Istarske županije za 2021. godinu. Za tu je svrhu u županijskom proračunu osigurano ukupno 2.360.000,00 kuna. Najniži iznos koji se može dobiti je 1.000,00 kuna, a najviši 400.000,00 kuna. 

Poziv je namijenjen udrugama čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti, koje su programski usmjerene na rad u poljoprivredi, šumarstvu, lovstvu, ribarstvu i vodnom gospodarstvu na području Istarske županije, a prvenstveno one čiji su projekti/programi i aktivnosti usklađeni sa Županijskom razvojnom strategijom i ostalim strateškim programima Istarske županije. Pozivom su definirana prioritetna područja poput organizacije manifestacija i učešće na manifestacijama iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva; unapređenja proizvodnje autohtonih i izvornih proizvoda s oznakom kvalitete te autohtonih pasmina uključujući i proizvode na bazi divljači, autohtonih kultivara te unapređenja ekološke i integrirane poljoprivrede i pčelarstva  te primjena novih tehnologija u poljoprivredi; unapređenja lovstva, razvojnih programa u sektoru lovstva, te koordinacije lovozakupnika zajedničkih lovišta itd.  

Rok za podnošenje prijava je 3. veljače 2021. godine.

Cjeloviti tekst Natječaja, kao i potrebni prijavni obrasci dostupni su na službenim mrežnim stranicama Istarske županije (rubrika Natječaji). 

Potpore u gospodarstvu

Istarska županija je raspisala pet javnih natječaja, ukupne vrijednosti od 5,8 milijuna kuna, za dodjelu proračunskih sredstva namijenjenih programima, projektima i manifestacijama iz raznih područja, među kojima su i oni koji doprinose razvoju gospodarskog sektora. 

Na natječaj udruge mogu prijaviti program, projekt i/ili manifestaciju za četiri prioritetnih područja: (1.) Razvoj sposobnosti i poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja mladih ljudi; (2.) Poticanje razvoja, zaštite, promocije i komercijalizacije inovacija; (3.) Gospodarski sajmovi i manifestacije i (4.) Poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom. Što se tiče samih aktivnosti, moguće je prijaviti projekte kojima se, primjerice, educiraju mladi ljudi u svrhu postizanja bržeg zapošljavanja, izrađuju digitalne platforme za educiranje, pruža pomoć u pripremi dokumentacije za zaštitu inovacija, organiziraju gospodarski sajmovi i ostale manifestacije itd. 

Neki od kriterija koji će se ocjenjivati kod prijava su: inovativnost i originalnost projekta; usklađenost s ciljevima i načelima postavljenim u natječaju sukladno strateškim dokumentima Županije; definiran i realno dostižan cilj; procjena dosadašnjeg iskustva podnositelja prijave u provedbi istog ili sličnog programa ili projekta itd.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja iznosi 200.000,00 kuna, a najmanji i najviši predviđeni iznos po projektu ovisi o prioritetnom području. Najveći mogući iznos od 90 tisuća kuna, moguće je dobiti za projekte kojima se potiče razvoj, zaštita, promocija i komercijalizacija inovacija.

Rok za podnošenje prijava je 3. veljače 2021. godine.

Cjeloviti tekst Natječaja, kao i potrebni prijavni obrasci dostupni su na službenim mrežnim stranicama Istarske županije (rubrika Natječaji). 

Podsjećamo i kako je koncem prošle godine pokrenuta nova kreditna linija za poduzetnike i obrtnike u Istri s najpovoljnijim uvjetima na tržištu, ukupnog kreditnog potencijala od 385 milijuna kuna. Kako je prilikom predstavljanja kreditne linije naglasio istarski župan Fabrizio Radin, riječ je o još jednoj pomoći koju zajednički daju Županija i istarski gradovi, u suradnji s poslovnim bankama koje djeluju na ovome području,  s ciljem oporavka našeg gospodarstva, posebice malih i srednjih poduzetnika, obrtnika te zadruga, koje je najviše pogodila pandemija COVID-19. Osim kreditne linije, Istarska županija je lani osigurala 2 milijuna kuna za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva    

Print Friendly, PDF & Email