NEWS
HALF MARATON S

Inicijativa za transparentni proračun Grada Poreča iz HDZa Poreč

17880324_1348647171881105_2694112406382519285_o
13.04.2017. 14:03; ; Početna / Politika / Inicijativa za transparentni proračun Grada Poreča iz HDZa Poreč

HDZ Poreč će svim strankama i nezavisnim listama koje djeluju na području Poreča proslijediti inicijativu za transparentan proračun Grada Poreča na način da bi se putem posebne aplikacije svi podaci iz proračuna istovremeno predočili građanima

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA, GRADSKA ORGANIZACIJA POREČA ovime, neopozivo daje slijedeću IZJAVU o inicijativi za “transparentan proračun Grada Poreča”

U cilju osiguranja transparentnosti rada Gradskog vijeća Grada Poreča-Parenzo, Gradonačelnika kao i rada Gradske uprave Grada Poreča-Parenzo, a u cilju ostvarenja transparentnog raspolaganja sredstvima iz Gradskog proračuna, posebice raspolaganja tim sredstvima kroz postupak javne nabave-kako redovne, tako i bagatelne javne nabave-ovime preuzimamo obvezu, da će svaki naš budući vijećnik u Gradskom vijeću Grada Poreča biti obvezan predložiti na prvoj radnoj sjednici, a najkasnije u roku od 45 dana od dana konstituiranja Gradskog vijeća i glasovati za donošenje odluke Gradskog vijeća koja će glasiti:
– građanima Grada Poreča osigurati će se svakodobno praćenje raspolaganja (utroška) sredstvima iz proračuna Grada Poreča-Parenzo, tako što će na prikladan način putem posebne aplikacije na web stranici Grada Poreča, ili na drugi jednako adekvatan način, ovi podaci građanima biti svakodobno dostupni.
Ova izjava se ima smatrati obvezujućom odlukom za svakog budućeg vijećnika Gradskog vijeća Grada Poreča, bez obzira da li je članom Gradskog vijeća postao kao član neke od političkih stranaka ili kao nezavisni kandidat, s tim da postupanje protivno njezinom sadržaju, povlači stegovne mjere protiv svakog našeg gradskog vijećnika, koji bi postupio protivno njezinom sadržaju. Ova izjava je sačinjena u 2 (dva) istovjetna primjerka od čega jednu zadržava potpisnik ove izjave, a druga će se predati predsjedniku Gradskog vijeća odmah po njegovom izboru, radi stavljanja na dnevni red i donošenje predložene odluke.

Print Friendly, PDF & Email