NEWS

"I"

26.01.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / "I"

Prema novom planu Proračuna Grada Poreča sredstva za Udrugu "I" Rijeka povećana su za 5 000 kn što u konačnici iznosi 30 000 kn . Inače kao i prošle godine od Grada za Udrugu je bilo namijenjeno godišnje 25 000 kn. U obrazloženju vijećnika koji je predložio to povećanje stoji: Udruga "I" pokazala je visoke rezultate rada na području kulture, a u prostorijama Ateliera , gdje je jedno od mjesta aktivnosti i rada udruge, imamo se prilike uvjeriti u kvalitet i kvantitet njihova rada." O aktivnosti Udruge "I" ne može se reći da je fali – a drugih sličnih udruga koje bi okupile mlade u Poreču niti nema. Dolaskom većih sredstava sigurno će se popraviti i kvaliteta programa.

Print Friendly, PDF & Email