I psihologinje Zdravog grada Poreč sudjeluju u radu ljetnog kampa Grada Poreča

kamp 2
14.07.2020. 08:47; ; Početna / Lifestyle / Zanimljivosti / I psihologinje Zdravog grada Poreč sudjeluju u radu ljetnog kampa Grada Poreča

Psihologinje Zdravog grada Poreč ove godine sudjeluju u aktivnostima Ljetnog kampa Grada Poreča, a u suradnji i na poziv voditeljice Ljetnog kampa. U prvoj smjeni koja se održala od 29.6. do 11.7. provele su edukativne radionice s elementima muzikoterapije na temu prijateljstva. Ciljevi radionica su razvijanje socijalnih vještina, međusobno povezivanje djece u vršnjačkim grupama, stvaranje grupne povezanosti, učenje poželjnih oblika ponašanja, razvijanje empatije i doživljavanje pozitivnih emocija. Osim toga, djeca kroz osmišljene i stručno vođene muzičke i kreativne aktivnosti imaju mogućnost razvijanja motoričkih vještina, stječu osjećaj za ritam i razvijaju usmjerenu pažnju. Radionice su vodile psihologinje Dajana Miloš i Emina Nezirević.

Ovaj vid suradnje i aktivnosti dodatno obogaćuje program Kampa, daje mogućnost preventivnog djelovanja u smjeru osnaživanja kapaciteta djece za izbor pozitivnih ponašanja i prevenciju rizičnih ponašanja kroz poticanje i jačanje njihovih međusobnih prijateljskih veza i odnosa u grupama i među grupama. Usmjeravanje djece na pozitivne izbore u ponašanju, prijateljstvo kroz igru i zabavne aktivnosti doprinos je osnaživanju njihova mentalnog zdravlja kroz povezivanje u slobodno vrijeme. Niz istraživanja pokazalo je da aktivno i kreativno provođenje slobodnog vremena pridonosi razvoju cjelovite ličnosti. Takve aktivnosti nude prostor za  samorealizaciju i samoaktualizaciju djece, nude drugačije , kreativne putove izražavanja, dokazivanja, postizanja uspjeha te omogućuju djeci razvijanje socijalnih vještina i samopouzdanja. Osnovno, ovakav usmjeren rad potiče djecu da sami, na njima  primjeren način,  razmišljaju i razumiju odnose, prepoznaju emocije svojih vršnjaka, da sami usmjeravaju svoje ponašanje u dobre odnose te da razumiju  vrijednost i značaj  prijateljstva.

Djeca su u Ljetnom kampu Grada Poreča organizirana u grupe prema dobi i aktivnostima u kojima sudjeluju te su tako sastavljene tri skupine: skupina predškolaca (5-6 godina starosti), 1. i 2. razred (7-8 godina) te 3. i 4. razred (9-13 godina), a ovisno o ukupnom broju dijele se na podskupine kako bi se osigurala kvaliteta programa te poštivanje epidemioloških mjera. Radionice na temu prijateljstva realizirane su u svim skupinama I. grupe primjereno uzrastu djece.

Zdravi grad Poreč će u suradnji s voditeljima ljetnog kampa organizirati gostovanja psihologinja i u drugoj (od 13.7. do 25.7.), trećoj (od 27.7. do 8.8.) i četvrtoj smjeni kampa (od 10.8. do 22.8.).

Sve aktivnosti u Kampu mogu se pratiti putem Facebook stranice Kampa.

 

Zdravi grad Poreč

Ljetni kamp Grada Poreča

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email