VALFRESCO 4 S
SPORTduo – s2

Gradsko poglavarstvo: gradnja rotora i rekonstrukcija ceste Kukci-Špadići

23.03.2006. 00:00; ; Početna / Kultura / Gradsko poglavarstvo: gradnja rotora i rekonstrukcija ceste Kukci-Špadići
478GO128519.jpg

Grad se još 2002. godine uključio u pilot-projekt »Jadran«, ali od tada se na tome ništa nije učinilo. Sada se otvara mogućnost da Grad uđe u drugu fazu ako na vrijeme pripremi dokumentaciju. Članovi Gradskog poglavarstva bili su nepodijeljeni u odluci da Grad nema alternative, pa je donijeta odluka o imenovanju radne skupine za praćenje realizacije potprojekta Grada Poreča u projektu »Jadran«, a komunalno poduzeće Usluga zadužuje se za tehničku realizaciju.

U radnu skupinu, kojom predsjeda zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Siniša Širac, imenovani su Edo Kos za zamjenika predsjednika, Gordan Gašparović, Milan Laković i Darko Požarić. S projektom i obavezama Grada članove poglavarstva upoznao je direktor tvrtke Hrvatske vode Jadranski projekt Dinko Polić.

Za realizaciju prvog dijela projekta Hrvatskoj je odobren kredit Svjetske banke koji pokriva polovicu od 280 milijuna eura vrijednosti čitavog projekta, a državni proračun osigurava 22 posto investicije, jedinice lokalne samouprave 19 posto i to uvođenjem naknade za gradnju, a Hrvatske vode devet posto ukupne investicije. Naravno, omjeri se mijenjaju ovisno o projektu i mogućnostima jedinice lokalne samouprave. Nepovratnih 15 milijuna kuna Hrvatska je dobila za izradu dokumentacije od Kraljevine Nizozemske. Naknada za gradnju, koju bi građani plaćali kroz cijenu potrošenog prostornog metra vode, ne smije biti veća od četiri kune. Ona bi se uplaćivala na poseban račun, a jedinica lokalne samouprave može zatražiti i dodatni kredit od Svjetske banke za taj projekt.

U nešto više od godinu dana, do početka realizacije druge faze prvog dijela projekta, Poreština bi morala uvesti tu naknadu, izraditi studije utjecaja na okoliš, sociološku i studiju izvodljivosti te pripremiti projekt.

Članovi poglavarstva donijeli su i odluku o potpisivanju drugog aneksa ugovora kojim se obvezuje financirati s 11,796 milijuna kuna, što čini 74 posto investicije, gradnju rotora Kukci i rekonstrukciju ceste Kukci – Špadići. Taj je iznos predviđen i u ovogodišnjem proračunu, premda je stalno podgrijavana nada da će Ministarstvo mora, turizma, prometa i veza pomoći s pet milijuna kuna, a možda i Hrvatske ceste s jednakim iznosom. Budući da je krajnje vrijeme za početak gradnje, koja će trajati do 15. lipnja, očito je da se može računati samo na vlastite snage. Gradonačelnik Štifanić rekao je da od obećanja koja su dobili od ministra Božidara Kalmete očito nema ništa, ali će i dalje nastojati dobiti pomoć za gradnju rotora u Špadićima, za koji je također u proračunu predviđen čitav potreban iznos i koji bi također trebao biti gotov do sredine lipnja, premda još nisu riješeni imovinski odnosi, pa kasni i građevinska dozvola.

Članovi poglavarstva složili su se da čitava cesta, uključujući rotor u Špadićima, mora biti dovršena do ljeta.

S. Matejčić, Glas Istre

(poreština.info) Pitanje je samo što nakon rotora ! Jer gužva ne nastaje na raskršću Finida, gužva nastaje najvećim dijelom zbog super-inteligentnih semafora kod Lacopa, Bolnice i Parensa. To se je vidjelo i prošlog ljeta, i u to su se uvjerili svi koji su tim pravcem morali prolaziti. Da ne govorimo o smjeru iz Baderne prema Poreču, gdje se povezuje i ipsilon, pa se kolone nerijetko rastegnu od semafora kod Parensa do Vrvari (samo 3 kilometra). O priključivanju u promet lokalnog stanovništva, o čemu se kod vizionarskog projektiranja prigradskih naselja apsolutno nije vodila nikakva briga, bolje je i ne govoriti.  Jer kako objasniti da gotovo svaka kuća blizu glavne ceste ima svoj izlaz na cestu, umjesto da se vodi prema jednom od izlaza iz pojedinog naselja.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email