NEWS
HALF MARATON S

Gradska knjižnica Poreč raspisuje natječaj za pjesme na čakavštini “Verši na šterni”

Verši na šterni
02.02.2024. 19:11; ; Početna / Kultura / Gradska knjižnica Poreč raspisuje natječaj za pjesme na čakavštini “Verši na šterni”

Gradska knjižnica Poreč je 1. veljače 2024. godine raspisala natječaj za pjesme na čakavštini u okviru manifestacije Verši na šterni. Pozivaju se autorice i autori da pošalju svoje nove, neobjavljene pjesme na čakavštini najkasnije do 29. veljače, među kojima će stručni izbornik/ca odabrati one koje će se tiskati u XXXI. zbirci pjesama “Verši na šterni”.

PROPOZICIJE NATJEČAJA:

  1. na Natječaj se mogu poslati isključivo pjesme na čakavskom dijalektu;
  2. prijavljene pjesme moraju biti nove i neobjavljene sve do trenutka objave ishoda Natječaja;
  3. prijava se šalje isključivo putem elektroničkog obrasca. S osobnim podatcima postupa se sukladno svim odredbama pozitivnih propisa vezanih uz zaštitu osobnih podataka;
  4. prijava se smatra važećom kad autor/ica primi potvrdu na adresu elektroničke pošte koja je navedena u prijavi;
  5. svaki/a autor/ica može sudjelovati s jednom, dvije ili najviše tri pjesme, koje je potrebno priložiti putem elektroničkog obrasca u otvorenom (word) dokumentu;
  6. stručni izbornik/ca odabire one pjesme koje će biti tiskane u XXXI. zbirci pjesama „Verši na šterni”;
  7. natječaj je otvoren od 1. do 29. veljače 2024. godine. Prijave pristigle nakon tog datuma neće biti uzete u obzir;
  8. sudionici će izvještaj o ishodu Natječaja primiti na adresu elektroničke pošte koja je navedena u prijavi, a isti će biti objavljen i na mrežnim stranicama Gradske knjižnice Poreč;
  9. autori izabranih pjesama sudjeluju na XXXI. susretu čakavskih pjesnika Verši na šterni, koji će se održati u subotu, 8. lipnja 2024. godine u Vižinadi.

Program je sufinanciran sredstvima Grada Poreča-Parenzo, Upravnog odjela za kulturu Istarske županije-Assessorato cultura e territorialità i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Prijava se šalje putem elektroničkog obrasca koji se nalazi na mrežnoj stranici Knjižnice https://www.knjiznicaporec.hr/versi-na-sterni-natjecaj/
gdje su navedene sve propozicije natječaja.

Autori/ce odabranih pjesama sudjeluju na XXXI. susretu čakavskih pjesnika Verši na šterni, koji će se održati u subotu 8. lipnja 2024. godine u Vižinadi.

 

Print Friendly, PDF & Email