NEWS
valfresco

Građani mogu preuzeti svoje dokumente bez prethodne najave

29.05.2020. 20:16; Učitavanja: 293; Početna / Obavijesti / Građani mogu preuzeti svoje dokumente bez prethodne najave
osobna_iskaznica

Od ponedjeljka, 1. lipnja, građani mogu preuzeti izrađene osobne isprave (osobne iskaznice, putovnice, vozačke dozvole, boravišne iskaznice, dozvole boravka) u policijskoj upravi u Puli i u policijskim postajama bez prethodnog dogovaranja termina.

Preostali rad sa strankama i dalje će se obavljati samo uz prethodnu najavu elektroničkim ili telefonskim putem, pod uvjetom da zahtjev stranke nije moguće riješiti bez njene prisutnosti. Građani se i nadalje pozivaju da za pojedine upravne poslova koriste sustav e-Građani te da ne dolaze u službene prostorije ukoliko za realizaciju svog zahtjeva nemaju ugovoren termin dolaska. Prilikom dolaska u službene prostorije, građani se trebaju pridržavati epidemioloških preporuka, kako radi vlastite sigurnosti, tako i radi sigurnosti službenica na šalterima za obavljanje upravnih poslova.

Informacije vezane za rješavanje upravnih poslova građani mogu dobiti na sljedećim brojevima telefona:

SJEDIŠTE POLICIJSKE UPRAVE, Pula, Trg Republike 1

Uredovno vrijeme za građane:           

– 08.00 – 14.30 sati (ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak)
– 11.30 – 18.30 sati (utorkom) za poslove prijavništva i osobnih isprava te poslove prometnih isprava i oružja, dok je za upravne poslove koji se odnose na problematiku stranaca i državljanstva uredovno radno vrijeme od 8 do 14.30 sati  

Prijavništvo i osobne isprave:

052/532 577 voditelj/ica odjela
052/532 560, 532 559 prijavništvo i osobne iskaznice
052/532 592 putne isprave

Poslovi prometnih isprava i oružja:

052/532 580 voditeljica odjela
052/532 581; 532 585 vozačke dozvole, registracija vozila
052/532 589 poslovi oružja

Državljanstvo, statusna pitanja stranaca i azil

052/532 562 voditeljica odjela
052/532 596, 532 597, 532 598, 532 587 statusna pitanja stranaca
052/532 595 državljanstvo

Pisarnica

052/532 566 voditeljica pisarnice
052/532 583; 532 584
 
Prijamni ured – soba 1

POLICIJSKA POSTAJA BUJE-BUIE, Buje, Nikole Tesle 6

Uredovno vrijeme za građane:           

– 08,00 – 14.30 sati  (ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak)
– 11.30 – 18.30 sati  (utorkom)

052/538 933   voditeljica
052/538 950   prijavništvo, osobne iskaznice, putne isprave
052/538 951   stranci, državljanstvo, oružje
052/538 952   prometne isprave

POLICIJSKA POSTAJA BUZET, Buzet, 2. istarske brigade 13
 
Uredovno vrijeme za građane:           

– 08,00 – 14.30 sati  (ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak)
– 11.30 – 18.30 sati  (utorkom)

052/533 334   voditeljica
052/533 352   putne isprave i stranci
052/533 351   prijavništvo, osobne iskaznice, vozači/vozačke dozvole
052/533 350   prometne isprave, oružje
052/533 334   državljanstvo
 
POLICIJSKA POSTAJA LABIN, Labin, Istarska1
 
Uredovno vrijeme za građane:    
       

– 08,00 – 14.30 sati  (ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak)
– 11.30 – 18.30 sati  (utorkom)

052/538 433   voditeljica
052/538 451   prijavništvo i osobne iskaznice
052/538 452   stranci i putovnice
052/538 453   prometne isprave
052/538 454   oružje i prometne isprave
052/538 433   državljanstvo
 
POLICIJSKA POSTAJA PAZIN, Pazin, Muntriljska2
 
Uredovno vrijeme za građane:         
 

– 08,00 – 14.30 sati  (ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak)
– 11.30 – 18.30 sati  (utorkom)

052/538 134   prijavništvo i osobne iskaznice
052/538 134   stranci i putovnice
052/538 134   prometne isprave (registracija vozila)
052/538 162   oružje i prometne isprave
052/538 134   državljanstvo
 
POLICIJSKA POSTAJA POREČ-PARENZO, Poreč, Gimnastička 2
 
Uredovno vrijeme za građane:
           

– 08,00 – 14.30 sati  (ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak)
– 11.30 – 18.30 sati  (utorkom)

052/533 071   viši upravni referent
052/533 077   stranci
052/533 078   putne isprave
052/533 075   prometne isprave
052/533 076   prijavništvo i osobne iskaznice
052/533 073   državljanstvo i oružje

POLICIJSKA POSTAJA ROVINJ-ROVIGNO, Rovinj, Istarska 13
 
Uredovno vrijeme za građane:     
      

– 08,00 – 14.30 sati  (ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak)
– 11.30 – 18.30 sati  (utorkom)

052/538 226   voditeljica
052/538 225   stranci
052/538 269   oružje
052/538 226   državljanstvo  
052/538 221   prometne isprave
052/538 223   prometne isprave
052/538 233   prijavništvo, osobne iskaznice i putovnice

POLICIJSKA POSTAJA UMAG-UMAGO, Umag, Jadranska 11
 
Uredovno vrijeme za građane:  
         

– 08,00 – 14.30 sati  (ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak)
– 11.30 – 18.30 sati  (utorkom)

052/533 433   voditeljica
052/533 421   stranci i državljanstvo
052/533 423   oružje i putne isprave
052/533 422   prometne isprave
052/533 424   prijavništvo i osobne iskaznice

Print Friendly, PDF & Email