NEWS

GRAD POREČ: prijavljuju po jedan EU projekt tjedno, trenutno provode njih 47 u vrijednosti pola milijarde kuna

Persuric i Micetic Fabic
25.01.2021. 14:53; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / GRAD POREČ: prijavljuju po jedan EU projekt tjedno, trenutno provode njih 47 u vrijednosti pola milijarde kuna

U vrlo izazovnoj 2020. godini, kada su se proračuni gradova suočili s naglim i neplaniranim smanjenjima, još je do većeg značaja došla mogućnost financiranja iz alternativnih izvora financiranja. U situaciji u kojoj su se našli svi hrvatski gradovi, Poreč je imao veliku prednost jer je u proteklim godinama zauzeo stav da će maksimalno koristiti mogućnost prijave i provedbe EU projekata kako bi ostvario maksimalnu korist za lokalnu zajednicu uz minimalni pritisak na gradski proračun. Upravo je to bila tema današnjeg predstavljanja porečkog modela prijave EU projekata, na kojem su sudjelovali gradonačelnik Poreča Loris Peršurić i pročelnica nadležnog gradskog Upravnog odjela za opću upravu i gospodarstvo Morena Mičetić Fabić.

 U skladu sa situacijom, prošle i ove godine prijavljujemo isključivo projekte za koje je moguće ostvariti financiranje u 100%-tnom iznosu ili 80%-nom iznosu. Iako se radi visoke razvijenosti često ni ne možemo prijaviti na neki natječaj, ili već na samom „startu“ imamo zbog toga manje bodova u odnosu na konkurenciju, ipak uspijevamo kvalitetom projektnih prijava ostvariti pravo na financiranje. U tu svrhu formiran je poseban tim educiranih i iskusnih ljudi čiji se rad financira upravo kroz projekte i svakodnevno prate natječaje, umrežavaju se sa inozemnim i hrvatskim partnerima te kontinuirano traže prilike za prijavu novih projekata. Također, otvorenje natječaja mi uvijek dočekujemo spremni s gotovom dokumentacijom i spremnom vizijom, što svakako utječe i na uspješnost projekata., rekao je gradonačelnik.

– Naš je način rada oduvijek isti. Želimo uključiti što je više građana našega grada, klubova, udruga, škola, vrtića, ustanova u naše projekte. Po tom našem porečkom modelu uspješno prijavljujemo, pa slobodno možemo reći i po projekt tjedno, i provodimo projekte te ih uvijek imamo cca 50 u procesu pripreme, prijave, provedbe ili izvještavanja. Tako trenutno imamo ukupno 47 projekata u fazi pripreme, prijave i provedbe čija je ukupna vrijednost oko 526 milijuna kuna, u što spadaju i veliki projekti poput izgradnje sustava odvodnje i pročistača EU Projekt Poreč, projekt navodnjavanja Červar Porat  – Bašarinka ili izgradnja  širokopojasnog interneta., zaključuje Peršurić.

Grad je do sad već uspješno proveo brojne projekte s brojnim porečkim udrugama poput Društva invalida, Udrugom pčelara Nektar, Društvom za skrb i promicanje održivog korištenja kulturne baštine, Domom za starije i nemoćne osobe Poreč, Poduzetničkim inkubatorom Poreč, Sportskom zajednicom Grada Poreča, a planira se nastavak suradnje pa se tako trenutno prijavljuje projekt s porečkim Centrom za građanske inicijative (CGI).

GRADNJA ŠKOLA I VRTIĆA, VIŠE RIBE U PREHRANI I EDUKACIJA

S obzirom na stalan porast broja djece u vrtićima i školama u nekoliko posljednjih školskih godina, podsjetimo se, Grad je samostalno izgradio dvije nove osnovne škole na Finidi i u Žbandaju vrijedne gotovo 80 milijuna kuna. Grad nastavlja istim pristupom – ulaganjem u najmlađe, pa su prvo uređene jaslice u Velom Maju, da bi potom iz programa Ruralnog razvoja osigurao sredstva za rekonstrukciju dječjeg vrtića i jaslica Dračevac (vrijednost projekta oko 3,2 milijuna). Osim u Dračevcu, tokom ove godine završit će izgradnja dječjeg vrtića i jaslica u Žbandaju. Nakon dugotrajnog i složenog procesa same priprema za prijavu na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u prosincu protekle godine uspješno je izvršena prijava zahtjeva za sufinanciranje projekta obnove Gornjeg vrtića (Radost II). Nadamo se pozitivnom odgovoru jer bi obnova ovog vrtića koji je omiljen među generacijama djece i roditelja, puno značila ne samo za vrtić i njegove polaznike, već i za cijeli grad zbog njegove lokacije, te kulturno-povijesnog značaja.

Pročlenica je dodala kako je u prošloj godini uspješno je proveden i niz manjih, ali jednako važnih projekata poput Ambasadora modernog turizma koji se u ljetnim mjesecima provodio u DV Radost i u dva ljetna kampa, te projekata poticanja povećane potrošnje ribe u DV Radost i Paperino, vrijednih oko 160.000,00 kuna.

Osim najmlađih dobnih skupina Grad je svoje aktivnosti usmjerio i na mlade te provodi projekt G(r)ad s mladima u okviru programa Erasmus +, skupa s mladima izrađujemo i Lokalni program za mlade. To nam je važno jer ćemo doznati što žele, kakvi su im prioriteti, kako bi znali planirati za dalje.

PROJEKTI U ZDRAVSTVU

S obzirom da nam je zdravlje naših građana uvijek prioritet, naročito se prijavljujemo na natječaje u tom području te smo na natječaju Promocija zdravlja i prevencija bolesti ostvarili uspješan ishod te dobili projekt Prijatelj suncu koji ima za cilj povećanje svijesti o važnosti prevencije malignih oboljenja kože. Na navedeni natječaj zajedno s Društvom invalida Poreč prijavili smo nedavno i projekt Znanjem i pokretom za zdravlje u cilju promicanje pravilne prehrane, važnost tjelesne aktivnosti u prevenciji fizičkog i mentalnog zdravlja. Oba projekta ukupne su vrijednosti oko milijun kuna.

PILOT PROJEKT JAVNOG PRIJEVOZA I NABAVA OPREME VATROGASCIMA

U okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG Italija-Hrvatska 2014-2020 s talijanskim partnerima provodimo projekte:

SUTRA ukupne vrijednosti oko 2,9 milijuna eura čiji je cilj uvođenje novih ekološki prihvatljivih usluga javnog prijevoza u okviru kojeg smo nabavili električni mini bus koji će povezivati gradsko središte s prigradskim naseljima, odnosno, bit će to naš pilot projekt javnog prijevoza.

Glavni rezultati projekta uključivat će deset novih, ekoloških usluga javnog prijevoza, jednu novu morsku liniju između Poreča i talijanskog grada Caorle te jedan zajednički, prekogranični priručnik za osmišljavanje i integraciju rješenja pametne mobilnosti u priobalnim gradovima.

Projekt STREAM usmjeren je ka prilagođavanju klimatskim promjenama u smislu smanjenja ranjivosti urbanih cjelina na poplave uzrokovane velikim količinama oborina uslijed ekstremnih vremenskih uvjeta. Kroz provedbu projekta planirana je provedba čitavog niza aktivnosti usmjerenih ka implementaciji preventivnih mjera, te opremanju, osposobljavanju i edukaciji hitnih službi, te službi civilne zaštite za postupanja u kriznim situacijama, a sve s ciljem jačanja otpornosti lokalne zajednice na poplavu. Ukupna vrijednost projekta iznosi 9,4 milijuna EUR.

Projektne aktivnosti, u okviru projekta STREAM uključuju:

  • – izrada katastra rizika od poplave
  • – izrada karte rizika od poplave i opasnosti od poplave za područje Poreča
  • – izrada plana upravljanja rizikom od poplave
  • – uspostavljanje međunarodne platforme za poplave
  • – provedba edukacijskih aktivnosti hitnih službi, službi civilne zaštite, vatrogasnih postrojbi, te ostalih relevantnih dionika
  • – nabavka opreme za Javnu vatrogasnu postrojbu Poreč u procijenjenoj vrijednosti od 550.000,00 kn + PDV (pumpe, kacige, zaštitna odjela, oprema)
  • – izrada projektno tehničke dokumentacije sustava pametne urbane odvodnje na odabranom pilot području na području Poreča

SANIRANO ODLAGALIŠTE OTPADA KOŠAMBRA, BROJNI „ZELENI“ PROJEKTI

U srpnju prošle godine dovršen je veliki gradski projekt sanacije odlagališta otpada Košambra. Projekt vrijedan 12,1 milijun kuna sufinanciran je sredstvima EU iz Kohezijskog fonda u iznosu od 85 %. Time je dovršen još jedan veliki projekt iz područja zaštite okoliša i energetske učinkovitosti u što posljednjih godina Grad ulaže velike napore.

Uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti nabavljena su i nova električna vozila za potrebe komunalnog redarstva Grada Poreča. Iz područja zaštite okoliša Grad trenutno provodi i projekt LIVING STREETS, koji je usmjeren na uključivanje građana u problematiku klime i energije, pilot projekte u domeni vraćanja javnih prostora građanima unutar kojeg će građani isprobati barem na mjesec dana stil života bez automobila.

– Veseli nas i što smo prošli tjedan dobili pozitivan odgovor da je još jedan naš EU projekt „prošao“ a riječ je o projektu SCCALE 203050 prijavljen na program Horizon 2020. Za nas projekt podrazumijeva stvaranje lokalne energetske zajednice i razvoj inovativnog i održivog modela financiranja za primjenu mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije za zgrade kulturne baštine. Lokalna energetska zajednica bit će postavljena kao sastavni dio lokalnog partnerstva i kolektivnog djelovanja na provedbi navedenih mjera na području Poreča. Razvijeni model testirao bi se i usavršio kroz implementaciju mjera energetske učinkovitosti i krovnih fotonaponskih sustava na DV Radost II u vidu pilot područja., rekla je Mičetić-Fabić.

PROJEKT ŠIROKOPOJASNOG INTERNETA I BESPLATNOG WI-FIJA U CENTRU GRADA

Provodimo i projekte za razvoj komunikacijske infrastrukture u cilju kvalitetnije usluge našim građanima i turistima:

Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za Grad Poreč i lokalne općine čiji je cilj potaknuti uvođenje širokopojasnih pristupnih mreža sljedeće generacije s brzinom preuzimanja od minimalno 40 Mbit/s i brzinom učitavanja od minimalno 5 Mbit/s na područjima Hrvatske na kojima trenutačno ne postoji širokopojasna infrastruktura ili ona postoji na nedovoljnoj razini. Tu je i projekt WiFi4EU, kojim smo već uveli besplatni Wi-Fi za građane i posjetitelje u središtima javnog života: Trg Slobode, Riva te Park Matije Gupca.

PROJEKTI ZA PODUZETNIŠTVO I DIGITALIZACIJU

Kako su poduzetnici kotač razvoja našeg grada, trenutno sa SZGP provodimo projekt Endurance koji okuplja osam partnera iz sedam zemalja, a kojim se nastoji povezati svijet sporta i poduzetništva kroz strukovne i obrazovne trening module, u cilju izrade inovativnih obrazovnih rješenja za poticanje poduzetničkog i sportskog duha. Ujedno, Poduzetnički inkubator Poreč u ulozi koordinatora, zajedno sa četiri inozemna partnera prijavio je projekt Through EU project to digital society, koji je usmjeren implementaciji neformalne edukacije kojom će se povećati digitalna pismenost osoba. Ciljana skupina su predstavnici nevladinih udruga iz partnerskih zemalja, odnosno sportske i kulturne udruge, udruge civilnog društva ili fizičke osobe koje iskažu interes.

Možemo reći da gotovo svaki tjedan prijavljujemo jedan novi projekt tako smo u protekla dva tjedna prijavili dva projekta za sufinanciranje:

Opremanje groblja u Baderni kojim bi se trebao povećati kapacitet mjesnog groblja za pružanje kvalitetnije usluge korisnicima te

Izgradnja nogometnog kampa u Poreču I. Faza kojim će se zadovoljiti sportske aktivnosti u gradu, poticati bavljenje sportom kao osnovnom životnom navikom, razvijati sportski turizam te organizirati sportska natjecanja i događanja. Vrijednost projekta je oko 13.250.000,00 kn. Dodatno, u ovom tjednu prijavljujemo projekt osnivanja porečkog poljoprivrednog razvojnog centra u vrijednosti od 309.000 EUR u okviru programa Green Deal Horizon 2020.

SPREMNI ZA NOVO FINANCIJSKO RAZDOBLJE

– Naš porečki model prijave i provedbe EU projekata, kao primjer dobre prakse u RH, obuhvaća zajednički rad svih dionika na lokalnoj razini. U proteklih nekoliko godina radili smo na edukaciji i osnaživanju naših ustanova, udruga i drugih subjekata, kako bi oni s nama ili samostalno prijavljivali projekte. Uspjeli smo doći do toga da sve plaće ljudi koji rade na EU projektima u gradskoj upravi su u 100% iznosu financirane iz EU sredstava, a sada to pokušavamo ostvariti i u našim ustanovama. Osim prijave vrlo je važna provedba projekata, znamo koliko je teško izbjeći korekcije, zato je vrlo važno i kvalitetno provoditi javnu nabavu. Porečki model podrazumijeva primjenu projektnog načina rada, tako da u gradskoj upravi svi upravni odjeli sudjeluju u pripremi i provedbi projekata. Umrežavamo se i sa inozemnim partnerima, uključujemo se u razne udruge gradova na europskoj razini te smo u okviru toga nerijetko izabrani kao pouzdan partner za prijavu i provedbu EU projekata. 

Novo financijsko razdoblje donosi nove izazove u korištenju EU fondova, stoga Grad priprema i prilagođava projekte sukladno tematskim područjima Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027. godine: zdravlje i kvaliteta života, energija i održiv okoliš, hrana i bio ekonomija, digitalno društvo, turizam i kreativno društvo… Vjerujemo da ćemo i nadalje zajedno sa drugim važnim lokalnim dionicima uspješno prijavljivati i provoditi EU projekte u cilju daljnje povećanje kvalitete života u našem gradu., zaključila je Mičetić Fabić.

Print Friendly, PDF & Email