NEWS

Grad Poreč prijavljuje EU projekte: biciklistička staza Kukci-Nova Vas, obnova Romaničke kuće, nabava novog busa za sustav javnog prijevoza..

1
13.06.2023. 18:38; ; Početna / Novosti / Iz Grada Poreča / Grad Poreč prijavljuje EU projekte: biciklistička staza Kukci-Nova Vas, obnova Romaničke kuće, nabava novog busa za sustav javnog prijevoza..

U proteklom razdoblju Upravni odjel za EU fondove i gospodarstvo Grada Poreča-Parenzo prijavio je više projekata koji pokrivaju različite sfere svakodnevnog života u gradu, kako bi ostvario sufinanciranja iz EU i nacionalnih fondova. Podsjetimo, Poreč se nalazi u najvišeM, VIII. razredu razvijenosti, pa se zbog svoje prevelike razvijenost često ne može prijaviti na sve otvorene natječaje. Međutim, to ne obeshrabruje, te se redovno pripremaju i prijavljuju projekti na dostupne natječaje, sa željom da se osigura što bolja kvaliteta života i ravnomjerni razvoj svih mjesnih odbora.

  1. Uređenje biciklističke staze Kukci – Nova Vas – Ministarstvo turizma i sporta

Vrijednost projekta je 1.863.721,00 EUR (100 %)

Kako bi se povećala sigurnost biciklista i pješaka, ali i svih sudionika u prometu, Grad Poreč-Parenzo krenuo je u izradu projekta izgradnje biciklističko-pješačke staze od naselja Kukci do naselja Nova Vas. U sklopu projekta izrađena je projektna dokumentacija, te ishođena lokacijska dozvola. Staza je planirana u dužini od oko 2.000 metara, uz županijsku cestu ŽC 5042, kao nastavak staze koja od Poreča vodi do Kukci.

Cijeli je projekt, nastao na temelju potreba i prijedloga mještana i predstavnika mjesnog odbora Nova Vas, a osim što će kretanje ovim putem učiniti sigurnijim za pješake i bicikliste, pridonijet će i samoj protočnosti kolnog prometa, rasterećenju prometa tijekom turističke sezone, povezivanju naselja, te poticanju i omogućavanju zdravog i održivog životnog stila.

Projekt uređenja biciklističko-pješačke staze na dionici Kukci – Nova Vas doprinosi povećanju raznovrsnosti turističke ponude u udaljenijim gradskim naseljima te tako osigurava održivi razvoj turizma tijekom cijele godine na području destinacije Poreč. Ulaganje doprinosi smanjenju prekomjernog turizma u samom centru grada, a ujedno povećava kvalitetu destinacije jer istovremeno posjetiteljima i lokalnom stanovništvu omogućuje lakši i sigurnan pristup drugim atrakcijama u okruženju. Cilj projekta je kroz javno ulaganje u sportsku i rekreativnu infrastrukturu doprinijeti turističkom razvoju destinacije te povećati turističku privlačnost i na taj način produžiti turističku sezonu

  1. Opremanje sportskih građevina Dvorana Veli Jože – Ministarstvo turizma i sporta

Vrijednost projekta je 97.561,99 EUR (sufinanciranje 80 %)

Projektom je planirana zamjena rasvjetnih tijela kojom će se postići značajne uštede i do 75 %. Uz to, nabavit će se nova oprema i rekviziti poput semafora, ormara za spremanje sportskih rekvizita i sjedalica za gledatelje. Ulaganjem će se poboljšati uvjeti treniranja i igranja sportskih utakmica i osigurati kvalitetniji boravak u sportskom objektu.

  1. Pametni gradovi 2023 – senzori za mjerenje kakvoće zraka i pametni pješački prijelaz– FZOEU

Vrijednost projekta je 61.584,90 EUR (sufinanciranje 40 %)

Nekontrolirani i slabo vidljivi pješački prijelazi u urbanim sredinama često su mjesta prometnih nesreća uslijed brzine, slabe vidljivosti  ili loše osvijetljenosti. Nažalost, zakašnjele detekcije i reakcije sigurnosnih službi  u slučaju nesreće u slabo naseljenim  područjima onemogućavaju pravovremenu pomoć koja može spriječiti dugotrajne posljedice ili smrt sudionika. Ulaganje omogućuje uvođenje pametnog i održivog rješenja u prometnom sustavu koji će doprinijeti sigurnosti svih sudionika. Osim toga, projektom se planira  podići kvaliteta života građana Poreča i  implementacijom inovativnog rješenja za informativno praćenje kvalitete vanjskog zraka te drugih okolišnih parametara sa svrhom kontinuiranog prikupljanja podataka o ključnim parametrima kvalitete zraka u stvarnom vremenu.  Isto tako, kroz navedeno rješenje  se kroz prikupljene relevantne podatke i konkretne analize mjerenih vrijednosti na mjesečnim, kvartalnim i godišnjim razinama, može dobiti uvid u kvalitetu zraka na području grada te, u slučaju negativnih rezultata, poduzeti korake u svrhu smanjivanja onečišćenja koje podrazumijevaju prekomjernu buku i lošu kvalitetu zraka.

  1. Poboljšanje materijalnih uvjeta u DV Radost Središnji ured za demografiju i mlade – Projektom je planirano uređenje dvorišta DV Radost 1, i to nabavkom novih igrala, zamjenom dotrajale podloge za igranje i zamjenom ograde objekta. Ukupna vrijednost planiranog zahvata je 41.003,40 EUR, a iznos sufinanciranja je 50 %.
  1. Sufinanciranje projekta PUNa torba zajedništva – Ministarstvo regionalnog razvoja

Ukupna vrijednost projekta je 270.566,20 EUR. Vlastiti udio na razini partnerstva je 40.584,93 EUR. Udio sufinanciranja Grada Poreča-Parenzo na projektu iznosi 18.939,63 EUR, a namijenjeno je osiguranju plaća za asistente u nastavi. Ministarstvo regionalnog razvoja sufinancira 50 % sredstava vlastitog učešća na razini partnerstva (Poreč – Rovinj)

  1. Interreg SUMMA 2021.-2027.

Projektom je planiran daljnji razvoj mreže javnog prijevoza, nakon što je u 2021. godini pokrenut pilot projekt na relaciji Poreč-Nova Vas – Poreč i Poreč – Červar Porat – Poreč te se investicija odnosi na nabavku novog autobusa koji bi prometovao u dijelu grada Poreča na kojem trenutno nije uspostavljen oblik javnog prijevoza. Ukupna vrijednost projekta je 2,611,664.06 EUR. Comune di Caorle je vodeći partner, a ukupno je 8 partnera. Proračun Grada Poreča-Parenzo na projektu: 342.720,00 EUR (sufinanciranje 80 %).

  1. BOOST 365 –Romanička kuća – Interreg 2021.-2027.

U sklopu projekta planirane aktivnosti pridonositi će jačanju turističke ponude grada Poreča-Parenzo i bolju međunarodnu povezanost među partnerima, dok će ključna aktivnost projekta biti razvoj interpretacijskog centra u Romaničkoj kući.

Ukupna vrijednost projekta je 1,913,440.72 EUR a proračun Grada Poreča-Parenzo na projektu je: 417,034.46 EUR. Grad Poreč-Parenzo je i vodeći partner projekta BOOST 365 s ukupno 6 partnera.

  1. Pilot projekt sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima 2023 – Središnji ured za demografiju i mlade.

Financijska potpora po korisniku iznosi: za mladu obitelj sa djecom: 180,00 EUR (1.356,21 kuna) mjesečno dok je za mladu osobu i mladu obitelj bez djece: 120,00 EUR (904,14 kuna) mjesečno.

Traženi iznos potpore za provedbu javnog poziva je 19.440,00 EUR, što je maksimalan iznos za sufinanciranje. Po odobrenju bespovratnih sredstava Grad će provesti javni poziv te sukladno kriterijima Poziva provesti Javni poziv na lokalnoj razini.

  1. Sanacija Mate Vlašića – Ministarstvo unutarnjih poslova

Poboljšanje prometne infrastrukture u Ulici M. Vlašića, uz nastavak projekta zamjene javne rasvjete i označavanja pješčkih prijelaza. Ukupna vrijednost 58.571,25 EUR. Sufinanciranje iznos 40.999,87 EUR tj. 70 %.

Grad Poreč

 

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email