Grad Poreč: Poduzetnicima Poreča na raspolaganju širok spektar gradskih potpora

98890
01.06.2023. 18:19; ; Početna / Gospodarstvo / Grad Poreč: Poduzetnicima Poreča na raspolaganju širok spektar gradskih potpora

Grad Poreč-Parenzo objavio je poziv za dodjelu bespovratnih financijskih potpora za poduzetnike,  a danas su ih na konferenciji za novinare zajednički najavili gradonačelnik Loris Peršurić i pročelnica za gospodarstvo i EU fondove Morena Mičetić. Riječ je o potporama koje se već duži niz godina dodjeljuju i koje se svake godine prilagođavaju potrebama malih obrtnika i poduzetnika. Sve veći broj korisnika i sve veći iznosi ukupno dodijeljenih potpora pokazuju da je riječ o dobro „pogođenim“ mjerama.

– Veseli nas činjenica da je broj obrta i poduzeća kod nas trajno među najvišima u Hrvatskoj s obzirom na broj stanovnika, što postavlja Poreč visoko na ljestvici najuspješnijih poduzetničkih gradova u Hrvatskoj. Grad ulaže znatan trud u kontinuirano unapređenje infrastrukturnih, prostorno-planskih i drugih uvjeta za razvoj poduzetništva. Osim toga, kroz direktne financijske potpore poduzetnici imaju mogućnost ostvariti pravo na potpore u okviru  mjera iz gradskog Programa poticanja razvoja poduzetništva., rekao je gradonačelnik.

Pročelnica je podsjetila kako je u 2022. godini dodijeljeno 68 potpora kroz osam mjera, u ukupnom iznosu od 316.080,49 kuna, što je za sto tisuća kuna više nego 2021. godine. Čak 60 % potpora ostvarile su žene poduzetnice što predstavlja izniman uspjeh i iznimku u poticanju ženskog poduzetništva u cijeloj državi. Naime, od 68 ukupno dodijeljenih potpora, 40 ih je dodijeljeno obrtima/trgovačkim društvima kojima su žene 100 % vlasnice.  

Kad je riječ o početnicima, čak je 20 poduzetnika/obrtnika početnika (poslovanje nakon 1.7.2021.) ostvarilo pravo na potporu, što je porast veći od 50 %. Nakon potpora poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo, najviše sredstava dodijeljeno je za nabavku dugotrajne materijalne imovine, a potom za digitalizaciju poslovanja te potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje.  

U 2023. godini za ovu namjenu predviđena su financijska sredstva u visini od 33.180,70 eura / 250.000,00 kuna.

– Kao i prijašnjih godina nastavljamo poticati žensko poduzetništvo pa je Programom osigurana 20% veća potpora ženama poduzetnicama koje su 100 % vlasnice obrta ili trgovačkog društva. Osim toga, nastojat ćemo poduzetnicima mlađim od 30 godina posebno olakšati poslovanje, pa će za početak poslovanja, nabavku dugotrajne materijalne imovine, financiranje pripreme i provedbe EU projekata ili za izradu web strance i/ili web shopa ostvariti uvećanje potpore za 30 % (do maksimalnih 1.035,24 EUR). U cilju uključivanja osjetljivih skupina u tržište rada, potpore za samozapošljavanje ili zapošljavanje osoba s invaliditetom ili osoba starijih od 50 godina ili dugotrajno nezaposlenih osoba uvećat će se za 50 %. U posljednje 4 godine ove je potpore koristilo više od 180 korisnika i dodijeljeno im je više od 100.000 eura bespovratnih financijskih potpora., rekla je Mičetić.

MJERE

Sufinanciranje kamatne stope u okviru kreditne linije za poduzetnike 

Konstantno pratimo trendove u razvoju gospodarstva i slušamo naše male i srednje poduzetnike i obrtnike i tako uvodimo nove potpore. Kako bi ponudili podršku poduzetnicima u rastu i razvoju, uključili smo se u provedbu kreditne linije „Poduzetnik Istarska županija 2020.“ a istovremeno je to bio i svojevrsni odgovor na COVID-19 krizu, obzirom na to da su se kroz tu liniju koristili krediti za investicije, ali i za obrtna sredstva.

Ugovori su sklopljeni s osam poslovnih banaka. Prema sklopljenim ugovorima, predmetna kreditna linija osigurava zainteresiranim poduzetnicima, obrtnicima i zadrugama najpovoljnije kamate na tržištu. Kreditna linija Grada Poreča-Parenzo iznosi 50 milijuna kuna = 6.636.140,42 EUR od čega je iskorišteno 45.768.017,98 kuna = 6.074.459,88 EUR.  Kreditna linija za Grad Poreč-Parenzo je pri kraju, a rok za podnošenje zahtjeva je do 30. lipnja ove godine ili do iskorištenja sredstava iz Ugovora o poslovnoj suradnji na provedbi Programa kreditiranja poduzetnika „Poduzetnik- ISTARSKA ŽUPANIJA 2020.“, ovisno što prije nastupi.

Grad Poreč-Parenzo se može pohvaliti sa 69 donesenih Odluka o subvenciji kamate u visini 1 %, za što je poduzetnicima i obrtnicima s područja Poreča u protekle dvije godine dodijeljena potpora u iznosu većem od 45 tisuća EUR . Od ukupnog broja dodijeljenih subvencija 27 ih je namijenjeno investicijskim projektima ukupne vrijednosti kredita od 3.768.929,66 EUR, dok 42 korisnika potpore kredite koristi kao trajna obrtna sredstva  ukupne vrijednosti kredita od 2.305.530,22 EUR.

Kada je riječ o COVID-19 krizi, Grad Poreč-Parenzo je, osim programa kreditiranja, proveo i Javni poziv za obveznike poreza na korištenje javnih površina u 2021. godini za obavljanje trgovačke i ugostiteljske djelatnosti te je dodijelio 23 potpore u iznosu od 20.359,90 EUR. 

Vaučeri za besplatno korištenje 3D tehnologije 

U 2023. godini Grad će podržati razvoj malog i srednjeg poduzetništva kroz (su)financiranje troškova izrade prototipa novog proizvoda, što je neophodno za komercijalizaciju poduzetničke ideje te doprinosi izlasku poduzetnika na tržište ili jačanju njihove prisutnosti na tržištu. Poduzetnici Poreča imati će priliku dobiti vaučere za besplatno korištenje moderne industrijske opreme iz domene 3D modeliranja, 3D skeniranja i 3D printanja u Proizvodnom parku Torpedo u Rijeci. Ovo je prva takva usluga u Istri, da naši poduzetnici mogu besplatno raditi prototipove proizvoda, čime želimo dodatno potaknuti i podržati proizvodnju u Poreču. Uskoro će biti objavljen javni poziv, ali i organizirano informativno predstavljanje navedene mogućnosti zainteresiranim poduzetnicima.

Sufinanciranje nabavke urbane opreme u starogradskoj jezgri grada Poreča-Parenzo

 Poduzetnici koji posluju u starogradskoj jezgri grada Poreča-Parenzo dužni su uskladiti se sa Odlukom o urbanoj opremi starogradske jezgre Grada Poreča-Parenzo (˝Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo˝ broj 10/20). Kako bi im se olakšala navedena prilagodba Grad uvodi program sufinanciranja poduzetnika kod postavljanja urbane opreme u starogradskoj jezgri grada. Za navedenu namjenu će se osigurati sredstva u izmjenama i dopunama proračuna Grada te će se tada objaviti javni poziv za poduzetnike.

 „Stanari“ Poduzetničkog inkubatora Poreč

 S obzirom na to da broj poduzetnika početnika u gradu Poreču svake godine raste, te da smo drugi grad u Hrvatskoj po broju otvorenih tvrtki, veća je potražnja za poslovnim prostorima, a samim time i potražnja za uredima u Poduzetničkom inkubatoru Poreč d.o.o. U ovom trenutku imamo pun inkubator s ukupno 10 poduzetnika i obrtnika. Stanarima se, osim subvencionirane cijene najma poslovnog prostora, sufinanciraju režijski troškovi, ali ih se i uključuje u razne informativno-edukativne aktivnosti  te im se omogućuje besplatno sudjelovanje na sajmovima u Poreču. 

Mentoriranje poduzetnika i potencijalnih poduzetnika 

Poduzetnički inkubator Poreč d.o.o. je svojim aktivnim angažmanom u projektu BOND 2 Hamag Bicro postao dio mentorskog tima i stekao mogućnost pružanja usluge sudjelovanja u postupku mentoriranja poduzetnika. S tim u vezi objavljen je poziv poduzetnicima i potencijalnim poduzetnicima za besplatnu uslugu mentorstva kroz Mrežu mentora. Ovo je prva mreža ovakve vrste koja povezuje stručnjake raznih profila iz cijele Hrvatske, a koji će biti na raspolaganju kao mentori poduzetnicima u pokretanju i razvoju poslovanja.

Za uslugu mentorstva mogu se prijaviti pravne osobe definirane kao mikro i mali poduzetnici ili fizičke osobe s namjerom osnivanja mikro ili malog poduzeća. Mentorska mreža sastoji se od mentora savjetnika i mentora za razvoj poslovanja, okupljenih oko jednog područja poslovne stručnosti ili sektora gospodarske djelatnosti.

Edukacije za poduzetnike 

U okviru projekta BOND 2, Poduzetnički inkubator Poreč d.o.o. provodi postupak testiranja standardiziranih usluga na poduzetnicima. U okviru navedenoga, tijekom travnja, svibnja i lipnja u Poduzetničkom inkubatoru Poreč u Žbandaju organizira se ciklus od osam besplatnih radionica za poduzetnike. Radionice su 100% financirane iz Javnog poziva za podnošenje prijava za sudjelovanje u postupku testiranja standardiziranih usluga za poduzetnike i certificiranja postupka pružanja standardiziranih usluga u okviru projekta “razvoj mreže PPI” putem HAMAG BICRO-a – FAZA 2.

Program akceleracije za inovativna novoosnovana poduzeća

U 2023. godini provoditi će se projekt Program akceleracije AkcelerIstra u sklopu mjere „Jačanje akceleracijske aktivnosti“ (ref. br. NPOO C1.1.2. R2-14), koji je uspješno prijavljen u suradnji sa Istarskom razvojnom agencijom i još pet drugih partnera s područja Istre. Kroz ovaj projekt Poduzetnički inkubator Poreč će nuditi brži i kvalitetniji rast za novoosnovana poduzeća koja razvijaju inovativna rješenja. Program će se provoditi u više ciklusa tijekom razdoblja od najviše tri godine. Podržanim novoosnovanim poduzećima olakšat će se pristup tržištima kapitala, roba i usluga a s ciljem povećanja njihove spremnosti za investicije kao i stope trogodišnjeg preživljavanja. Najviši iznos kojim je moguće ostvariti po korisniku (poduzetniku) je 210,000,00 HRK / 27.872,00 EUR, uz stopu sufinanciranja 100 %.

Vjerujemo da će cijeli spektar gradskih potpora u 2023. godini biti i dalje podrška našim obrtnicima i poduzetnicima te da ćemo nastaviti zajednički raditi na razvoju našega grada na održiv način s ciljem da i dalje budemo top turistička destinacija, ali i da nastavimo osiguravati visoku razinu kvalitete života za naše građane.

 

Print Friendly, PDF & Email