NEWS

Grad Poreč-Parenzo utire put borbi protiv klimatskih promjena, potvrdili Zagreb i Bruxelles

Istarski predstavnici na predstavljanju u Bruxellesu
14.02.2019. 09:50; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Grad Poreč-Parenzo utire put borbi protiv klimatskih promjena, potvrdili Zagreb i Bruxelles

Nakon što je proteklog tjedna, u sklopu konferencije „Sporazum gradonačelnika – najbolje regionalne prakse i mogućnosti financiranja ka ciljevima 2030.“, ispred Europskog odbora regija u Briselu, održano službeno predstavljanje EU projekata Life SEC Adapt i Empowering na kojima je Grad Poreč – Parenzo jedan od partnera, u utorak, 12. veljače 2019. u dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu održana je nacionalna „LIFE konferencija – rezultati i dobrobiti LIFE projekata“ u sklopu čijeg sajma Life projekata koji se provode na području Republike Hrvatske, su Istarska razvojna agencija i porečko gradsko poduzeće Parentium d.o.o. predstavili spomenute projekte.

U Briselu su o navedenim projektima govorili istarski župan Valter Flego, te direktor Istarske razvojne agencije, Boris Sabatti, dok o samom strateškom značaju ovog događaja, upriličenog u sklopu europskog projekta Life SEC Adapt, posebno govori činjenica da je okupio brojne čelnike gradova, regija i država, ali i utjecajne osobe koje se bave ekološkim pitanjima, poput Karla-Heinza Lambertza, predsjednika Europskog odbora regija. Cilj konferencije je promocija postignutih rezultata gradova potpisnika najveće svjetske inicijative za urbanu klimu i energiju „Sporazuma gradonačelnika“, inicijative koja ujedinjuje tisuće lokalnih i regionalnih vlasti koje su dobrovoljno posvećene provedbi klimatskih i energetskih ciljeva EU-a na svom teritoriju.

Župan Flego, sudjelujući na panel diskusiji, kao ujedno i jedini predstavnik hrvatskih županija, gradova i općina istaknuo je kako je od ključne važnosti i sama prevencija, navevši brojne primjere dobre prakse iz Istre i projekt Life SEC Adapt, iz kojeg je Istra od europskih fondova osigurala 7 milijuna kuna, nastavivši suradnju gradova po pitanju podizanja svijesti vezano za prilagodbu klimatskim promjenama i zajednički pristup izazovima s kojima se susrećemo.

U sklopu konferencije i sajma u Zagrebu, na kojem je sudjelovalo preko 90 sudionika, predstavnici Istarske razvojne agencije i porečkog gradskog poduzeća Parentium d.o.o. predstavili su Life SEC Adapt projekt u sklopu kojeg, 6 gradova Istarske županije, redom Poreč, Pula, Pazin, Rovinj, Buzet i Labin, kao prvi gradovi u Republici Hrvatskoj, izrađuju Strategije i pripadajuće Akcijske planove prilagodbe klimatskim promjenama na lokalnoj razini.

U sklopu provedbe navedenih projekata, gradonačelnici 6 istarskih gradova, kao prvi gradonačelnici u Republici Hrvatskoj još 2016. godine, pristupili Novom integriranom Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju čime su se za svoje gradove obvezali izraditi Akcijske planove energetski i klimatski održivog razvoja u kojima će biti propisane točne smjernice i mjere smanjenja emisija CO2 na području gradova u periodu do 2030. godine.

Izrada svih dokumenta, u 100%-tnom iznosu se financira sredstvima Europske unije kroz provedbu navedenih projekata.

Temeljem aktivnosti u sklopu provedbe ova dva projekta, stečenih iskustava, ustanovljenih modela djelovanja, te izrađenih strateških dokumenata, osmišljavaju se modeli koje će slijediti i ostali kako europski, tako i hrvatski gradovi u borbi protiv klimatskih promjena. Ovo su dva projekta koja definitivno utiru put ka strateškom planiranju borbe protiv i suočavanja s klimatskim promjenama na globalnoj razini i iznimno sam ponosna što je upravo naš grad dao svoj doprinos cijelom procesu, zaključila je Gordana Lalić, direktorica porečkog gradskog poduzeća Parentium d.o.o., a koje ima ulogu koordinatora provedbe oba projekta.

Grad Poreč

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email