NEWS

Grad Poreč i ove godine sufinancira građanima obnovu zgrada u starogradskoj jezgri

P1001245.00_00_12_05 (1)
04.03.2024. 11:46; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / Grad Poreč i ove godine sufinancira građanima obnovu zgrada u starogradskoj jezgri

Grad Poreč-Parenzo i ove je godine raspisao natječaj za obnovu fasada, krovova i stolarije, te sanaciju konstruktivnih dijelova na zgradama na području kulturno – povijesne urbanističke cjeline grada Poreča – starogradskoj jezgri i užem centru u sklopu Programa zaštite i obnove kulturnih dobara Grada Poreča-Parenzo. 
Ukupna sredstava za subvencioniranje mjera zaštite i obnove kulturnih dobara iznose 75.000 eura, a osigurana su u Proračuna Grada Poreča – Parenzo za 2024. godinu. 
Kroz Program zaštite i obnove kulturnih Grad Poreč-Parenzo, subvencijama iz tzv. spomeničke rente, potiče vlasnike nekretnina na području kulturno – povijesne i urbanističke cjeline grada Poreča na obnovu i uređenje njihovih građevina. 
Iznos subvencija je od 2016. godine – prve godine provođenja natječaja pa do danas gotovo udvostručen, a osim toga Grad je u pojedinim zgradama u sufinanciranju sudjelovao i kao suvlasnik kroz jednokratne uplate. Grad je u ovom programu sudjelovao davanjem nepovratnih subvencija, čime je želja potaknuti vlasnike nekretnina da pokrenu obnovu svojih objekata. 
 Iznos subvencije nije fiksan, već ovisi o površini građevine, a limit subvencije po građevini iznosi 11.945 eura, čime se potencira obnova manjih objekata u starogradskoj jezgri. Program se odnosi na objekte u užoj starogradskoj jezgri do Trga slobode i susjednih ulica. 

Natječaj ostaje otvoren do 29. ožujka 2024. godine, a potrebna dokumentacija nalazi se na obrascima ispod:

  1. ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE 2024-NATJEČAJ
  2. ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE-2024-01-PRIJAVNI OBRAZAC
  3. ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE-2024-02-IZJAVA O OSIGURANJU SREDSTAVA
  4. ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE-2024-03-ISKAZ POVRŠINA
  5. ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE-2024-04-ZAHTJEV ZA ISPLATU
  6. ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE-2024-ODLUKA
Print Friendly, PDF & Email