NEWS
Best of Poreč

Grad Poreč: Sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča

08.08.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Grad Poreč: Sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Poreča
8481-tab_log1.jpg

Na vijećničkom satu postavljeno je ukupno 20 pitanja i inicijativa. Na 13 je dat usmeni odgovor dok je za sedam zatražen pismeni odgovor, kao i na posebno dostavljena tri pismena pitanja.

– Donijete su odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Poreča za 2004. godinu, kao i o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršavanju Proračuna Grada Poreča za 2005. godinu.

– Prihvaćan je I. rebalans (izmjene i dopune) Proračuna Grada Poreča uz dva usuglašena i dva odbijena amandmana, kao i prijedlogom da se u istima novim stavkom odredi skulptura sa iznosom na Trgu slobode.

– Donijete su Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005 godinu, kao i Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu uz nadopunu održavanja pasaža između ul. O. Keršovanija i J. Šurana ukoliko za istu površinu nema međuvlasničkog ugovora između stanara i TD "Stan" d.o.o. Poreč.

– Donijeta je Odluka o prihvaćanju akata o dokapitalizaciji TD "Dom Poreč" d.o.o. Poreč.

– Donijeta je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima priključenja na sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda, uz jedan amandman da se započeti i nedovršeni postupci riješe na način određen ovim izmjenama Odluke. Uz ovu Odluku je donijet i poseban zaključak, kojim se zadužilo Upravni odjel za komunalni sustav Grada da od nadležnog ministarstva zatraži tumačenje članka 7. aline a) u odnosu na priključenje više stanova u jednom stambenom objektu na komunalnu infrastrukturu za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda.

– Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o uređenju prometa, čime se omogućava primjena Iste odluke od travnja ove godine. Ova Odluka je prihvaćena i uz izmjenu stavka 6. članka 36. na način da se specijalnim vozilima za odvoz ribe i drugih morskih organizama, te odvoz i dovoz leda neće vremenski ograničavati promet na utvrđenim pravcima u pješačkim zonama.

– Odlukom o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka omogućen je adekvatan način političkim strankama prema uspjesima na izborima i to od prvog narednog mjeseca od konstituiranja novo izabranog Gradskog vijeća. Zaključeno je da se zaduže nadležni upravni odjeli da sljedećih tj II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Poreča predlože način financiranja nezavisnih lista u Gradskom vijeću.

– Donijeta su rješenja o reizboru člana Mandatne komisije (Snježana Mekota umjesto Arduina Matoševića), člana Komisije za izbor i imenovanja (Nivio Stojnić umjesto Denisa Žužića).

– Donijete su odluke o predlaganju člana NO "Zračne luke Pula" d.o.o. Pula – predložen je g-din Edi Štifanić – gradonačelnik (imenuje ga skupština TD), kao i odluka o predlaganju Skupštini Istarske županije o imenovanju sudaca porotnika za Županijski sud u Puli (Josip Dika i Dragan Brenko).

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email
Ljeto u Funtani