NEWS

Grad Poreč: održana 5. sjednica Graskog poglavarstva

07.09.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Grad Poreč: održana 5. sjednica Graskog poglavarstva

U velikoj gradskoj vijećnici su predstavnici trgovačkog društva "galaGIS" d.o.o. iz Zagreba članovima Poglavarstva i prisutnim rukovodećim osobama Općinskog suda, Ureda za katastar, HEP-a, Istarskog vodovoda, Usluge Poreč d.o.o., kao i drugih trgovačkih društava, institucija i ustanova, predstavili model GIS-a, Geografsko-informacijskog sustava. Radi se o sustavu, koji na bazi ažurnih i usklađenih katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka o nekretninama, sadrži veliku količinu raznih drugih podataka. Uspostavom tog sustava, primjerice, putem Interneta ili na drugačiji način korištenjem informatičkih sredstava, građani će moći utvrditi podatke o nekretninama koje ih interesiraju, a pravne osobe, zavisno od svoje djelatnosti i interesa, podatke o vodovodnim, kanalizacijskim, telekomunikacijskim i drugim instalacijama, prostornim planovima i slično. GIS je uspostavljen i funkcionira u zemljama zapadne Europe kao i drugdje u razvijenom svijetu i neophodan je za osiguranje uvjeta za razvoj i funkcioniranje gospodarstva i javne uprave.

Dobar dio podataka koje će sadržavati GIS već postoji i koristi se u svakodnevnom životu, ali je te podatke potrebno ažurirati i povezati u sustav. Za uspostavu sustava je potrebno određeno vrijeme i sredstva, nakon čega je korištenje podataka daleko operativnije i mnogostruko jeftinije.

Kao pilot-program, GIS već funkcionira za područje jedne katastarske općine u Gradu Labinu, pa je prisutnima predstavljen način praktičnog korištenja podataka iz tog sustava.

U Gradu Poreču se također, već više godina govori o GIS-u i ažuriraju podaci o nekretninama, instalacijama i drugome što je potrebno za uspostavu GIS-a. Poglavarstvo je donijelo zaključak kojim određuje da će Grad Poreč ubrzano, prema realnim mogućnostima, nastaviti sve aktivnosti potrebne za uspostavu GIS-a na svom području, te u tom smislu surađivati i sa susjednim općinama.

-Utvrđen je prijedlog Odluke o sufinanciranju katastra nekretnina i obnove zemljišnih knjiga za katastarske općine Tar, Vabriga, Vrvari i dio katastarskih općina Frata i Nova Vas, te se prijedlog dostavlja Gradskom vijeću Grada Poreča na donošenje u predloženom tekstu.

U prijedlogu Odluke se navodi da sredstva za poslove izmjere i katastra nekretnina te obnove zemljišnih knjiga za predmetne katastarske općine iznose 9.254.480.80 kuna, od kojih Državna geodetska uprava osigurava 40%, a grad Poreč 60%. Grad će svoj dio sredstava osigurati iz Proračuna, iz naknada od fizičkih i pravnih osoba koje su vlasnici nekretnina i iz drugih izvora. Sa većim trgovačkim društvima sklapali bi se pojedinačni ugovori o sufinanciranju izrade katastra nekretnina, dok bi fizičke osobe i manja trgovačka društva bili dužni platiti po 3.250,00 kuna, uz popust po 50% od tog iznosa za suvlasnike, za vlasnika koji ima prebivalište u nekretnini kao i za jednokratnu isplatu cjelokupnog iznosa u gotovini.

Prijedlog ove Odluke temelji se na Odluci o izradi nove katastarske izmjere za iste katastarske općine, koju je Gradsko vijeće donijelo još 2001. godine, koja je objavljena u "Službenom glasniku Grada Poreča" broj 16/01, tako da se radi o nastavku postupka nove katastarske izmjere.

S poštovanjem SAVJETNIK U UREDU GRADONAČELNIKA

Božo Jelovac, dipl.iur.

Print Friendly, PDF & Email