NEWS

Grad Poreč: 87. sjednica Poglavarstva Grada Poreča, sazvana je za srijedu 30. ožujka 2005. godine u 18,00 sati

25.03.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Grad Poreč: 87. sjednica Poglavarstva Grada Poreča, sazvana je za srijedu 30. ožujka 2005. godine u 18,00 sati
358grad_grb.jpg

1. Verifikacija zapisnika sa 85. sjednice Gradskog Poglavarstva

2. Izvještaj o aktivnostima na realizaciji Terminskog plana projekata Grada

Poreča 2003.-2005.

3. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o uređenju prometa na području Grada Poreča

4. Donošenje Zaključka o davanju u najam stana u vlasništvu Grada Poreča na Ribarskom trgu 3.

5. Utvrđivanje Prijedloga Studije korištenja prostora ( aktivnosti i sadržaja ) centra grada Poreča

6. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o postavljanju oznaka, uređaja i urbane opreme

7. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o imenovanju ravnateljice DV "Paperino"

8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti DV "Radost" Poreč za zapošljavanje dva odgajatelja

9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Zajednici sportskih udruga Poreč za zapošljavanje domara

10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za produženje ugovora Zajednici sportskih udruga Poreč o upravljanju sportskim objektima u vlasništvu Grada Poreča

11. Donošenje Zaključka o korištenju i sanaciji poslovnih prostora u Pionirskoj ulici br. 1, u Poreču

12. Donošenje Zaključka o utvrđivanju najpovoljnijih natjecatelja po natječaju od 09.03.2005. godine za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u u vlasništvu Grada Poreča – k.č.br. 2059/1 k.o. Poreč – Veli Maj i raspisivanje novog natječaja

13. Donošenje Zaključka o utvrđivanju najpovoljnijih natjecatelja po natječaju za prodaju građevinskog zemljišta od 28.02.2005. godine za prodaju k.č.br. 1295/16 i k.č. 1295/17 k.o. Tar

14. Donošenje Zaključka o ukidanju svojstva dobra u općoj upotrebi radi formiranja građevinskih parcela

15. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Pučkom otvorenom učilištu Poreč za usklađivanje visine naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe

16. Razno.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email