VALFRESCO-S-1123
DIP2023-TOP

Grad Poreč: 17. sjednica Poglavarstva u utorak, 7. ožujka

03.03.2006. 00:00; ; Početna / Kultura / Grad Poreč: 17. sjednica Poglavarstva u utorak, 7. ožujka

1. Utvrđivanje prijedloga Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Poreča za 2005. godinu

2. Prihvaćanje Izvještaja o izvršenju konsolidiranog Proračuna Grada Poreča za razdoblje 01.01. do 31.12.2005. godine

3. Utvrđivanje Prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata za 2005. godinu

4. Prijedlog Plana godišnjeg održavanja zelenih površina za 2006. godinu

5. Prijedlog Plana godišnjeg održavanja čistoće za 2006. godinu

6. Prijedlog Ugovora o ulaganju sredstava od naknade za priključenje u izgradnju objekata za prihvat, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda za 2006. godinu

7. Prijedlog Ugovora o ulaganju sredstava od kanalizacijskog doprinosa u izgradnju objekata za prihvat, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda za 2006. godinu

8. Prijedlog Ugovora o ulaganju sredstava u izgradnju objekata opskrbe pitkom vodom za 2006. godinu

9. Prijedlog Ugovora o ulaganju sredstava u sanaciju i izgradnju odlagališta otpada "Košambra" u Poreču za 2006. godinu

10. Prijedlog Ugovora o ulaganju sredstava od održavanja čistoće u nabavu opreme – obnovu voznog parka za 2006. godinu

11. Izvješće o aktivnostima na adaptaciji Kazališta Poreč i prijedlog za osiguranje nedostatnih sredstava za realizaciju investicije

12. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na uređenju Trga u Vabrigi

13. Donošenje Zaključka o utvrđivanju najpovoljnijih ponuditelja po natječaju za zakup poslovnih prostora od 13.05.2005. godine

14. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju članova Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javnog nadmetanja i utvrđivanja najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju postrojenja javne rasvjete na području Grada Poreča za 2006. godinu

15. Donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za praćenje prometa na

nerazvrstanim cestama Grada Poreča

16. Razno

Print Friendly, PDF & Email