NEWS

Grad je raspisao NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKOG RJEŠENJA UREĐENJA GRADSKE RIVE U POREČU

30.06.2006. 00:00; ; Početna / Obavijesti / Natječaji / Grad je raspisao NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKOG RJEŠENJA UREĐENJA GRADSKE RIVE U POREČU

I. OPĆI UVJETI

1. INVESTITOR i RASPISIVAČ Natječaja je GRAD POREČ, Gradsko poglavarstvo, Poreč, Obala M.Tita 5, kojeg zastupa Gradonačelnik Grada Poreča Edi Štifanić.

2. ORGANIZATOR i PROVODITELJ Natječaja je Društvo arhitekata Istre – Societa architetti dell´ Istria (DAI-SAI), Pula, M.Laginje 5, koje zastupa Predsjednik Davor Matticchio, dipl.ing.arh.

3. Natječaj je državni, opći, javni i anonimni, projektni, u jednom stupnju, urbanistički.

4. PREDMET Natječaja je izrada idejnog urbanističkog rješenja uređenja Gradske rive u Poreču, prema Programu Raspisivača.

5. Pravo sudjelovanja imaju stručne fizičke osobe koje su hrvatski državljani i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

II. ROKOVI

1. Početak Natječaja je dan objave u dnevnom tisku i na web stranicama Grada Poreča – www.porec.hr – 29. lipnja 2006. godine.

2. Program Natječaja može se preuzeti, nakon uplate iznosa od 200 kuna na žiro-račun Grada Poreča broj 2500009-1834800003 kod HYPO-ALPE ADRIA BANK d.d. Zagreb s pozivom na broj 22 7706-JMBG za fizičke osobe ili 21 7706 – MB za pravne osobe sa naznakom "Natječaj – GRADSKA RIVA", u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Poreča, Poreč, O.M.Tita br. 5, radnim danom od 8 do 12 sati, uz predočenje uplatnice, ili naručiti faksiranjem uplatnice na broj 052-434-868, u vrijeme trajanja Natječaja.Podloge se mogu dobiti na uvid u sjedištima gradskih, županijskih i regionalnih društava arhitekata.

3. Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja u roku od 30 dana od objave Natječaja, odnosno do 28. srpnja 2006. godine. Odgovori će biti objavljeni na web stranicama Grada Poreča – www.porec.hr u roku od 40 dana od objave Natječaja, odnosno do 7. kolovoza 2006. godine i poslani svima koji su podigli natječajne podloge do toga roka.

4. Rok predaje natječajnih radova je – 10. listopada 2006. godine do 15 sati. Natječajni rad predaje se na adresu: GRAD POREČ, Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša.Obala M.Tita 5, s naznakom "NATJEČAJ – GRADSKA RIVA".

5. Ocjenjivački sud će završiti radom najkasnije do 30. listopada 2006. godine.

III. OCJENJIVAČKI SUD, TEHNIČKA KOMISIJA, TAJNIK

1. OCJENJIVAČKI SUD

Predsjednik: – Eđidio Kodan – Predsjednik Gradskog vijeća Grada Poreča

Zamjenik Predsjednika: – prof.dr.sc. Tihomir Jukić, dipl.ing.arh.

Članovi: – Branko Curić, dipl.oecc.- Ivan Matejčić, prof.- mr.sc. Dino Ružić, dipl.ing.građ.

– Alma Cvitan-Matticchio, dipl.ing.arh. – predstavnica DAI-SAI- Eligio Legović, dipl.ing.arh. – predstavnik DAI-SAI- Hrvoje Giaconi, dipl.ing.arh.- Robert Rabac, dipl.ing.arh.

Zamjenici članova :

– Gordana Restović, dipl.iur. prof.- Bruno Nefat, dipl.ing.arh.

2. TEHNIČKA KOMISIJA

– Damir Orihovac, dipl.ing.arh.- Đulijano Petrović, dipl.ing.geod.

3. TAJNIK

– Damir Hrvatin, dipl.ing.arh.

IV. NAGRADE I OTKUP

1. Određuje se nagradni fond od 254.000 kuna netto, pod uvjetom da do roka predaje prispije najmanje devet (9) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja. Ocjenjivački sud se obavezuje dodijeliti slijedeće nagrade: I. Nagrada: 100.000 kuna II Nagrada: 62.000 kuna III Nagrada: 38.000 kunaTri jednakovrijedna otkupa od po 18.000 kuna.

2. Ako stigne manji broj radova u smislu točke 1. proporcionalno će se smanjiti broj i fond nagrada.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

1. Ovaj Natječaj je raspisan u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i provođenju natječaja s područja arhitekture i urbanizma UHA-e (18. 10. 1997.) kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.

Print Friendly, PDF & Email