GONG Rijeka informira

03.01.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / GONG Rijeka informira
348g_1.gif

PRELIMINARNI IZVJEŠTAJ O IZBORIMA

ZA IZBOR PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

– do 24:00, 2.1.2005.

Državljani Republike Hrvatske su na izborima 2.1.2005. između 13 kandidata birali predsjednika Republika Hrvatske.

U popise birača ukupno je upisano 4 403 871 birača. U popis za glasovanje u Republici Hrvatskoj upisano je 4 003 645 birača, dok je 400 226 birača upisano u popis birača za glasovanje u inozemstvu.

Izbori su se provodili na ukupno 6 731 biračka mjesta, od kojih 155 u inozemstvu.

Izbore za predsjednika Republike Hrvatske promatralo je ukupno 1000 promatrača GONG-a raspoređenih po biračkim mjestima te u 61 mobilnih ekipa koje su obišle još 803 biračka mjesta na kojima nije bilo promatrača GONG-a ili biračka mjesta s kojih su dojavljene kritične situacije, čime je ukupno pokriveno oko 20% svih biračkih mjesta u Hrvatskoj. Promatrači GONG-a izbore su promatrali i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u Grazu, Beču, Stuttgartu, Berlinu, Livnu, Širokom Brijegu, Mostaru, Parizu i Den Haagu.

OPĆA OCJENA GONG-a

Opća ocjena GONG-a je da su se izbori uglavnom provodili sukladno izbornim propisima, iako je bilo problema s poštivanjem izborne procedure od strane biračkih odbora, glasovanjem birača koji nisu mogli pristupiti biračkom mjestu, popisima birača, nezakonito sastavljenim biračkim odborima koji su bili sastavljeni od članova političkih stranaka i kršenjem izborne šutnje. Profesionalnost i educiranost biračkih odbora varirala je od vrlo lošeg do odličnog. Neke uočene nepravilnoste uspješno su otklonjene u suradnji s tijelima za provedbu izbora.

PROVOÐENJE IZBORA

Državno izborno povjerenstvo

Sukladno izbornom zakonu, 11. studenoga 2004. konstituirano je Državno izborno povjerenstvo (DIP) kao najviše tijelo za provedbu izbora. Zbog nepreciznih odredbi izbornog zakona, DIP je svojim obvezatnim uputama bio primoran regulirati mnoga pitanja, no 8 obvezatnih uputa doneseno je na vrijeme. Smatramo da je DIP trebao izdati i Obvezatne upute koje se odnose na način glasovanja birača izvan mjesta prebivališta. Ocjenjujemo da je DIP vrlo dobro odradio svoj posao u organizaciji izbora te je vrlo dobro surađivao s GONG-om.

Bez obzira na korektan rad DIP-a, i dalje smatramo da je potrebno profesionalizirati DIP kao stalno tijelo, s obzirom na količinu posla i kratkoću rokova u izbornom postupku.

Gradska i općinska izborna povjerenstva i birački odbori

Glavnina provedbe izbora, sukladno Zakonu, povjerena je gradskim i općinskim izbornim povjerenstvima. Izborna povjerenstva uglavnom su dobro surađivala s GONG-om.

Međutim, GONG je zaprimio nekoliko primjedbi građana i članova biračkih odbora u vezi nejasnog načina imenovanja članova biračkih odbora koje su se odnosile na nepotizam tijela lokalne samouprave prilikom predlaganja članova biračkog odbora te činjenicu da su pojedini članovi, suprotno zakonskoj odredbi, ipak bili pripadnici stranaka.

Opći je dojam da je kvaliteta edukacije izbornih povjerenstava i biračkih odbora na ovim izborima bila zadovoljavajuća, iako se pri provođenju izbora kretala od vrlo lošeg do odličnog. Podsjetnik za rad biračkog odbora izrađen od strane DIP-a, kojeg je trebao primiti svaki član biračkog odbora, proširen je i unaprijeđen dodatnim uputama za rad biračkih odbora.

Pri uvidu u popis biračkih mjesta, može se zamijetiti više od 40 neprikladnih biračkih mjesta smještenih u kafićima, restoranima i župnim kućama.

Središnji državni ured za upravu i uredi za opću upravu

Smatramo da je Središnji državni ured za upravu vrlo loše obavio svoj posao, kako u vezi izdavanja naputaka nižim uredima u vezi popisa birača i nadzora nad njihovim radom, tako i u vezi informiranja javnosti.

Informiranje javnosti o popisima birača od strane Središnjeg državnog ureda bilo je nedovoljno, nepravovremeno i biračima nerazumljivo. Primjerice, inicijative o provjeri upisa u popis birača putem sms-a poslane su od strane Središnjeg državnog ureda za upravu 3 dana prije dana izbora, iako je rok izmjenu netočnih podataka u popisima birača prošao 15 dana prije izbora.

Nejasna ili prekasno objašnjena procedura ostvarivanja biračkog prava za neke kategorije birača (birači koji glasuju izvan mjesta prebivališta) i nesusretljivost pojedinih ureda za opću upravu odvratila je dio birača od odlaska na biračko mjesto.

Uredi za opću upravu pružali su uglavnom netočne informacije, što potvrđuje i istraživanje GONG-a provedeno 23. i 24. 12., s obzirom da je 24. 12. bio zadnji dan zakonskog roka za podizanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta.

Od 25 ureda čiji je rad provjeren telefonski metodom slučajnog uzorka, njih 6 je na pitanje "Je li moguće danas podići potvrdu za glasovanje" odgovorilo s potpunom i točnom informacijom. Neki od netočnih odgovora ostalih 19 ureda bili su sljedeći: "već smo zaključili i isprintali popise birača" (prije roka, op.) – Dubrovnik, "ne znam da li još uvijek može, to zna šefica a ona je izašla" – Benkovac, "a ne znam, i može i ne može, dođite vi pa ćemo vidjet" – Otočac, "krivo ste obaviješteni, zakasnili ste" – Zagreb Dubrava, "joj, što će vam potvrda, kad s njom ne možete ništa" – Crikvenica, "već smo zaključili popise, šefica iz Karlovca je rekla da mediji lažu" – Slunj, itd.

Čelnici Središnjeg državnog ureda poslali su potpune i točne naputke nižim uredima tek nakon pritisaka od strane GONG-a i Državnog izbornog povjerenstva. Smatramo da snose punu odgovornost za sve nejasnoće koje su imali birači, za neprofesionalnost pojedinih ureda na terenu te za neostvarivanje biračkog prava jednog djela građana.

PRAĆENJE PREDIZBORNOG POSTUPKA OD STRANE MEDIJA

Državno izborno povjerenstvo je prije službenog početka kampanje, pozvalo sve medije da osiguraju primjenu članaka 13. i 14. Zakona o izboru predsjednika RH, odnosno priopćilo da su sva sredstva javnog prioćavanja dužna svim kandidatima omogućiti da pod jednakim uvjetima izlažu svoj program i obavljaju izbornu promidžbu. Isto je DIP ponovio nekoliko puta tijekom kampanje, reagirajući na prigovore pojedinih kandidata. Kao glavni problem nametnule su se neprecizne i nepotpune odredbe Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske koje nisu zadovoljile potrebe kandidata i birača.

Zakonske obaveze medija iz članaka 13. i 14. Zakona o predsjedničkim izborima koje govore o pravu kandidata na iznošenje svojih programa i na izbornu promidžbu te propisuju obveze medija prema kandidatima, uglavnom su ispunjene i birači su se putem medija mogli informirati o programima kandidata.

Međutim, ponovno su izostala sučeljavanja izbornih aktera, kao najzanimljiviji dio predstavljanja programa kandidata za predsjednika, a razdoblje predizborne kampanje obilježeno je i popriličnim brojem prigovora kandidata u vezi medijskog praćenja predizbornog postupka.

Kršenje izborne šutnje od strane medija

Mediji su, prema dojavama građana, na sam dan izbora prekršili izbornu šutnju u nekoliko navrata, a između ostalog i objavivši procjene rezultata glasovanja.

Objava procjene rezultata izbora dobivenih metodom „exit poll-a“ od strane Nove TV u 18:45 (prije zatvaranja biračkih mjesta) te HTV-a i RTL-a nakon zatvaranja biračkih mjesta u 19:00 sati kršenje je izborne šutnje, odnosno Zakona o predsjedničkim izborima. Objava procjena rezultata prije zatvaranja biračkih mjesta moralno je dvojbena i može utjecati na rezultate izbora.

TIJEK IZBORA

Atmosfera

Ove izbore obilježio je neočekivano velik broj poziva građana i promatrača upućenih GONG-u u vezi nedoumica ili kršenja izborne procedure (više od 400). Manji broj dojava upućivao je i na vrlo ozbiljna kršenja izborne procedure.

Općenito ocjenjujemo da je atmosfera na biračkim mjestima bila tolerantna i demokratska, osim u slučaju nasilja nad promatračicom GONG-a u Splitu.

Cjelokupnoj atmosferi pridonijela je uglavnom korektna organizacija izbora od strane Državnog i ostalih izbornih povjerenstava koji su u svojem djelovanju bili transparentni i otvoreni.

Centralni ured GONG-a korektno je surađivao s Državnim izbornim povjerenstvom, gradskim/općinskim izbornim povjerenstvima, kao i s većinom biračkih odbora. U rješavanju manjih problema na nekim biračkim mjestima, od strane izbornih povjerenstava i većine biračkih odbora naišli smo na razumijevanje i pomoć.

Izborni dan

GONG svoja opažanja o izbornom procesu temelji na izvještajima promatrača i mobilnih promatračkih ekipa te dojavama građana kojih je bilo više od 400. Promatrači su dojavili manji broj kriznih situacija te na temelju prikupljenih i obrađenih informacija do 24 sata, možemo izvijestiti o sljedećem:

– biračka mjesta uglavnom su pravilno pripremljena, otvorena i zatvorena na vrijeme i zaprimljen je sav potreban izborni materijal, osim na nekoliko biračkih mjesta na koje je pristigao manji broj listića od broja upisanih birača;

– veliki broj poziva građana odnosio se na probleme s popisima birača (neupisanost, glasovanje uz potvrdu), nemogućnost glasovanja osoba na liječenju u bolnicama i nevoljnost biračkih odbora da posjete nemoćne i nepokretne birače kod kuće te na dojave o članovima stranaka koji su suprotno zakonskoj odredbi članovi biračkih odbora.

Kršenja pravila izbornog procesa

Učestalo kršenje pravila izbornog procesa odvijalo se na sljedeći način:

– problemi s popisima birača: birači nisu upisani u popis, birači nisu upisani popis naknadno upisanih iako su uredno su predali sve potrebne dokumente, birači su već zaokruženi u popisu, a nisu glasovali i sl.;

– promidžbeni materijali kandidata (uglavnom plakati) u neposrednoj blizini biračkih mjesta;

– neprovjeravanje identiteta birača i obiteljsko glasovanje;

– zaokruživanje birača u popisu grafitnim olovkama i neadekvatno postavljeni paravani koji nisu osiguravali tajnost glasovanja;

– nepotpuni birački odbori i izborni materijali;

– višak listića u glasačkim kutijama.

Popis konkretnih podataka i opisa kršenja izbornog procesa dostavljamo u privitku izvještaja.

Izborni proces u inozemstvu

Sukladno Zakonu o izboru predsjednika Republike Hrvatske, biračima koji se u doba izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske osigurava se ostvarivanje biračkog prava u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i inozemnim uredima Republike Hrvatske. Državno izborno povjerenstvo je, svojim Obvezatnim uputama broj VII – Glasovanje u inozemstvu, odredilo da će svoje biračko pravo na 155 biračkih mjesta u inozemstvu ostvariti:

– birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj

– birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan izbora se zateknu u inozemstvu

– birači koji trajnije borave u inozemstvu, a imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj

Najveći broj biračkih mjesta je određen na području Bosne i Hercegovine, ukupno 42, što je povećanje za 12 biračkih mjesta u odnosu na broj biračkih mjesta za Izbore za zastupnike u Hrvatski sabor 2003. godine

Na području Srbije i Crne Gore određeno je 7 biračkih mjesta što je povećanje za 1 biračko mjesto u odnosu na Izbore za zastupnike u Hrvatski sabor 2003.

Kao i na prethodnim izborima 2003., smatramo da se nije odredio dovoljan broj biračkih mjesta za glasovanje hrvatskih državljana u Srbiji i Crnoj Gori.

Promatrači GONG-a izbore su promatrali i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u Grazu, Beču, Berlinu, Stuttgartu, Livnu, Parizu, Širokom Brijegu, Mostaru i Den Haagu.

Tijekom izbora u inozemstvu, GONG je zaprimio dojave promatrača iz Mostara i Širokog Brijega o "obiteljskom glasovanju" i glasovanju istih osoba na više biračkih mjesta.

Izbori na ostalim promatranim biračkim mjestima tekli su mirno i u skladu s izbornim pravilima.

O svim kritičnim situacijama i dojavljenim nepravilnostima obavještavali smo gradska i općinska izborna povjerenstva, kontaktirali s Državnim izbornim povjerenstvom i svima onima na koje su se određene situacije odnosile, te ističemo odličnu suradnju sa svim navedenim institucijama. Raduje nas što su građani ponovno zvali, dojavljivali i komentirali.

Završni izvještaj GONG-a o Izborima za izbor predsjednika Republike Hrvatske uslijedit će nakon obrade svih zaprimljenih obrazaca za izvještavanje promatrača te nakon što se iscrpe sva pravna sredstva za zaštitu biračkog prava i proteknu rokovi za njihovo podnošenje. U izvještaju će se naći cjelovita ocjena izbornog procesa te preporuke GONG-a za unaprjeđivanje izbornog procesa nadležnim institucijama.

Zagreb, 3.1.2005.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email