NEWS

GONG …. Regionalni ured Rijeka

23.11.2004. 00:00; ; Početna / Novosti / GONG …. Regionalni ured Rijeka
581g_1.gif

IMAMO PRAVO NA DOBIVANJE INFORMACIJA!

Jeste li ikada tražili informacije od npr. Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje, Državnog ureda za reviziju ili Hrvatskog olimpijskog odbora, a niste dobili odgovor?

Svaki građanin Republike Hrvatske ima pravo dobiti odgovore i informacije od tijela javnih vlasti koja se financiraju iz poreza građana.

Jeste li znali da imate pravo tražiti informacije i dobiti odgovore od tijela javnih vlasti?

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, NN br. 172/03, od tijela javnih vlasti možete tražiti određenu informaciju i pri tome ne morate navoditi razlog zbog kojeg tražite pristup informaciji. Službeni popis tijela javne vlasti od kojih možete zatražiti informacije objavljen u Narodnim novinama: http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2004/2559.htm

Zahtjev se podnosi usmenim ili pismenim putem!

Usmeni zahtjev može se podnijeti telefonom ili drugim telekomunikacijskim uređajem, a pismeni zahtjev treba sadržavati naziv i sjedište tijela javne vlasti kojemu se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

U kojem je zakonskom roku tijelo javne vlasti dužno odgovoriti na zahtjev građana?

Tijelo javne vlasti dužno je omogućiti pristup pojedinoj informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, tj. od dana kada tijelo javne vlasti dobije zahtjev.

Što ukoliko niste zadovoljni rješenjem tijela javne vlasti na vaš zahtjev?

Protiv rješenja tijela javne vlasti može se izjaviti žalba čelniku nadležnog tijela javne vlasti, u roku od 8 dana od dana dostavljanja negativnog ili nepotpunog rješenja na zahtjev.

Što ukoliko tijelo javno vlasti ne da, odnosno onemogući ili ograniči pravo na pristup informaciji?

Također može se izjaviti žalba čelniku nadležnog tijela javne vlasti, u roku od 8 dana od dana onemogućivanja ili ograničavanja pristupa informaciji.

Pravne osobe s javnim ovlastima koje onemoguće i ograniče pravo na pristup informaciji, kaznit će se novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 kuna, a odgovorne osobe u tijelima javne vlasti kaznit će se novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 kuna.

I još o komunikaciji države s građanima:

Zakon o sustavu državne uprave, NN br. 190/03

Članak 73.

"Odnosi tijela državne uprave i građana temelje se na međusobnoj suradnji i povjerenju te poštivanju dostojanstva ljudske osobe.

Tijela državne uprave dužna su davati građanima i pravnim osobama podatke, obavijesti i upute i pružati im stručnu pomoć u poslovima radi kojih se obraćaju tijelima državne uprave."

Zakon o državnim službenicima i namještenicima, NN br. 27/01

Članak 38. između ostalog navodi:

"Teška povreda službene dužnosti je onemogućavanje građana ili pravnih osoba u ostvarivanju prava na podnošenje zahtjeva, žalbi, prigovora i predstavki ili drugih zakonskih prava."

Neka se glas građana čuje!

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email