NEWS

GONG – Regionalni ured Rijeka

17.01.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / GONG – Regionalni ured Rijeka
234816g_1.gif

OPĆE INFORMACIJE

Državljani Republike Hrvatske su na drugom krugu izbora 16.1.2005. birali predsjednika Republike Hrvatske između dva kandidata.

U popise birača ukupno je upisano 4 404 976 birača. U popis za glasovanje u Republici Hrvatskoj upisano je 4 004 750 birača, dok je 400 226 birača upisano u popis birača za glasovanje u inozemstvu.

Izbori su se provodili na ukupno 6 569 biračkih mjesta u Republici Hrvatskoj i 155 u inozemstvu.

Izbore je u Republici Hrvatskoj promatralo ukupno 1000 promatrača GONG-a raspoređenih po biračkim mjestima te u 79 mobilnih ekipa koje su obišle još 1180 biračkih mjesta na kojima nije bilo promatrača GONG-a ili biračka mjesta s kojih su dojavljene kritične situacije, čime je ukupno pokriveno oko 30% svih biračkih mjesta u Hrvatskoj.

U inozemstvu su promatrači GONG-a izbore su promatrali u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u Grazu, Beču, Londonu, Parizu, Den Haagu, Zûrichu, Mostaru i Orašju, a 6 mobilnih ekipa tijekom izbornog dana obilazilo je biračka mjesta u Bosni i Hercegovini (Bihać, Livno, Tomislavgrad, Neum, Ljubuški, Grude, Posušje, Čitluk, Stolac, Čapljina, Mostar i Široki Brijeg).

OPĆA OCJENA GONG-a

Opća ocjena GONG-a je da su se izbori provodili sukladno izbornim propisima, iako je bilo problema s poštivanjem izborne procedure od strane biračkih odbora, glasovanjem birača koji nisu mogli pristupiti biračkom mjestu, popisima birača, nezakonito sastavljenim biračkim odborima koji su bili sastavljeni od članova političkih stranaka i kršenjem izborne šutnje. Profesionalnost i educiranost biračkih odbora varirala je od zadovoljavajućeg do vrlo dobrog, uz iznimke. Neke uočene nepravilnosti uspješno su otklonjene u suradnji s tijelima za provedbu izbora.

PROVOÐENJE IZBORA

Državno izborno povjerenstvo (DIP)

Prije drugog kruga predsjedničkih izbora DIP je priopćenjima i nastupima u medijima još aktivnije informirao i podsjetio birače o lokacijama biračkih mjesta, načinu glasovanja invalida i nepokretnih, načinu glasovanja izvan mjesta prebivališta te dostavljanju financijskih izvješća kandidata, i u više navrata pozivao građane na izbore, što ocjenjujemo vrlo pozitivnim i korisnim.

Kao i tijekom prvoga kruga, smatramo da je DIP trebao izdati i Obvezatne upute koje se odnose na način glasovanja birača izvan mjesta prebivališta.

Obvezatne upite VII o glasovanju u inozemstvu otvorile su mogućnost za dvostruko glasovanje osoba koje imaju dvostruko prijavljeno prebivalište.

Ocjenjujemo da je DIP vrlo dobro odradio svoj posao u organizaciji izbora te je vrlo dobro surađivao s GONG-om.

Bez obzira na korektan rad DIP-a, i dalje smatramo da je potrebno profesionalizirati DIP kao stalno tijelo, s obzirom na količinu posla i kratkoću rokova u izbornom postupku.

Gradska i općinska izborna povjerenstva i birački odbori

Glavnina provedbe izbora, sukladno Zakonu, povjerena je gradskim i općinskim izbornim povjerenstvima. Izborna povjerenstva uglavnom su dobro surađivala s GONG-om.

S obzirom da je većina članova izbornih tijela u Republici Hrvatskoj ista kao i za prvi krug, ostaju primjedbe koje je GONG zaprimio od građana i članova biračkih odbora u vezi nejasnog načina imenovanja članova biračkih odbora te činjenicu da su pojedini članovi, suprotno zakonskoj odredbi, ipak bili pripadnici stranaka.

Opći je dojam da je kvaliteta edukacije izbornih povjerenstava i biračkih odbora na ovim izborima varirala od zadovoljavajućeg do vrlo dobrog, osim izuzetaka. Podsjetnik za rad biračkog odbora izrađen od strane DIP-a, kojeg je trebao primiti svaki član biračkog odbora, proširen je i unaprijeđen dodatnim uputama za rad biračkih odbora.

Pri uvidu u popis biračkih mjesta, može se zamijetiti 51 neprikladno biračko mjesto smješteno u kafićima, restoranima i župnim kućama. Na žalost, unatoč željama brojnih građana, u bolnicama nije bilo organizirano glasovanje.

Birački odbori u Bosni i Hercegovini

Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske propisuje da članovi biračkih odbora i njihovi zamjenici ne mogu biti članovi niti jedne političke stranke.

Nakon provedenog prvog kruga izbora, GONG je usporedio imena članova biračkih odbora s izabranim i neizabranim općinskim vijećnicima na lokalnim izborima u BiH 2004. (izvor: www.izbori.ba). Uspoređivali su se općinski vijećnici iz svih stranaka iz Mostara, Širokog Brijega, Posušja, Ljubuškog, Gruda, Čitluka, Čapljine, Tomislavgrada, Livna, Kupresa, Novog Travnika, Viteza, Prozora – Rame i Orašja.

Utvrdili smo da su članovi biračkih odbora, a ujedno i općinski vijećnici HDZ-a, bili u biračkim odborima u Vitezu, Širokom Brijegu, Čapljini, Ljubuškom i Livnu. Osobe koje nisu izabrane u općinska vijeća, ali su bile na listama HDZ-a na izborima u BiH 2004., bile su u biračkim odborima u Tomislavgradu, Kupresu, Livnu i Prozor-Rami.

Nakon naših uvida, Državno izborno povjerenstvo je imenovalo nove članove biračkih odbora na spornim mjestima.

No, tijekom izbornog dana, zaprimili smo dojave građana da su na dva biračka mjesta u Prozor-Rami i Čapljini ponovno članovi biračkih odbora ujedno i članovi HDZ-a.

Središnji državni ured za upravu i uredi za opću upravu

Smatramo da je Središnji državni ured za upravu poboljšao svoj rad u odnosu na pripreme za prvi krug predsjedničkih izbora, i to nakon javnog apela GONG-a od 4. siječnja 2004. Naime, osim što je u kratkom roku izdao sve potrebne naputke za rad nižih ureda za opću upravu, Središnji državni ured zakupio je i objavio oglase u dnevnim novinama o rokovima i načinu provjere podataka u popisima birača, kao i o glasovanju izvan mjesta prebivališta. Nažalost, zbog kratkoće rokova, većina oglasa objavljena je zadnji dan roka za podizanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, a unutar Republike Hrvatske (srijeda, 12. siječnja 2004.).

GONG je također prosljeđivao mnoge upite građana vezane za popise birača Središnjem državnom uredu za upravu na koje su djelatnici ureda većinom odgovarali.

No, građani su i dalje u nekoliko navrata dojavljivali o mrtvim osobama na popisima birača, prosvjedovali jer ih nije bilo u popisu ili stoga što su iznenada prebačeni u neki drugi popis birača.

Veliki broj birača koji su na izborni dan upisani u popise u Bosni i Hercegovini otvara važno pitanje ažuriranosti popisa birača u inozemstvu, posebice u Bosni i Hercegovini, ili nepropisnog rada biračkih odbora u BiH, odnosno manjkavosti Obvezatnih uputa VII o glasovanju u inozemstvu.

PRAĆENJE PREDIZBORNOG POSTUPKA OD STRANE MEDIJA

Nakon što je prvi izborni krug obilježen popriličnim brojem prigovora kandidata u vezi medijskog praćenja izbora, u drugome krugu takvi su prigovori izostali. Također, za razliku od prvoga, u drugome su krugu sve tri nacionalne televizijske kuće (HTV, RTL i Nova TV) organizirale sučeljavanja kandidata u programu, pa su građani imali priliku dodatno se informirati o samim kandidatima, njihovim programima i stavovima u vezi pojedinih tema koje javnost smatra važnima. Dodatno, velik broj medija uključio se u analize i ocjene održanih sučeljavanja, održavajući time i neke od važnih tema u žarištu zanimanja javnosti.

Mediji su, dajući veliki prostor DIP-u i GONG-u, omogućili veliki prostor za edukaciju birača i informiranje javnosti.

KRŠENJE IZBORNE ŠUTNJE

Mediji

Mediji su na sam dan izbora prekršili izbornu šutnju objavivši procjene rezultata glasovanja.

Objava procjene rezultata izbora dobivenih metodom „exit poll-a“ od strane Nove TV, HTV-a i RTL-a nakon zatvaranja biračkih mjesta u 19:00 sati kršenje je izborne šutnje, odnosno Zakona o predsjedničkim izborima.

Političke stranke i kandidati

Tijekom subote, 15. siječnja 2005. GONG je zabilježio brojne pozive građana o kršenju predizborne šutnje, najčešće distribucijom letaka predsjedničke kandidatkinje Jadranke Kosor ili letaka usmjerenih protiv predsjedničkog kandidata S. Mesića iz 27 gradova i općina širom Hrvatske.

Tijekom nedjelje, 16. siječnja 2005., GONG je ponovo zaprimio dojave promatrača i građana o kršenju izborne šutnje i brojnih gradova i općina i to ubacivanjem u sandučiće ili dijeljenjem letaka J. Kosor ili letaka protiv S. Mesića, lijepljenjem plakata i agitiranjem iz vozila s plakatima J. Kosor.

Građani iz svih krajeva Hrvatske dojavljivali su o sms porukama u kojima ih se poziva da izađu i glasuju za J. Kosor.

S obzirom na broj i sadržaj dojava o kršenju izborne šutnje, zaključujemo da je riječ o sustavnom i organiziranom kršenju Zakona o predsjedničkim izborima od strane stranke i aktivista koji podržavaju Jadranku Kosor.

Također, iz Splita i Trogira dojavljeno je o razbacivanju i dijeljenju letaka "templara" sa sadržajem koji poziva na mržnju i netoleranciju, protivnom Ustavu RH, a svećenik u Crkvi Blaženog Uznesenja Djevice Marije u Slatinama na Čiovu dijelio je jutros prije mise ministrantima letke „templara”.

Popis dojava o kršenju izborne šutnje nalazi se u prilogu izvještaju.

TIJEK IZBORA

Atmosfera

I ovaj krug izbora ponovo je obilježio veliki broj poziva građana i promatrača upućenih GONG-u u vezi nedoumica ili kršenja izborne procedure (gotovo 600).

Općenito ocjenjujemo da je atmosfera na biračkim mjestima bila tolerantna i demokratska.

Cjelokupnoj atmosferi pridonijela je uglavnom korektna organizacija izbora od strane Državnog i ostalih izbornih povjerenstava koji su u svojem djelovanju bili transparentni i otvoreni.

Centralni ured GONG-a korektno je surađivao s Državnim izbornim povjerenstvom, gradskim/općinskim izbornim povjerenstvima, kao i s većinom biračkih odbora. U rješavanju manjih problema na nekim biračkim mjestima, od strane izbornih povjerenstava i većine biračkih odbora naišli smo na razumijevanje i pomoć, osim u nekoliko slučajeva koje smo riješili s Državnim izbornim povjerenstvom.

Izborni dan

GONG svoja opažanja o izbornom procesu temelji na izvještajima promatrača i mobilnih promatračkih ekipa te dojavama građana kojih je bilo gotovo 600. Promatrači su dojavili manji broj kriznih situacija te na temelju prikupljenih i obrađenih informacija do 20 sati, možemo izvijestiti o sljedećem:

– biračka mjesta uglavnom su pravilno pripremljena, otvorena i zatvorena na vrijeme i zaprimljen je sav potreban izborni materijal, osim na nekoliko biračkih mjesta na kojima glasačke kutije nisu bile propisno zapečaćene.

– veći broj poziva građana odnosio se na probleme s popisima birača (nisu na popisu, umrli na popisu, već zaokruženi, naknadno preseljeni u drugi popis birača), nemogućnost glasovanja osoba na liječenju u bolnicama i nevoljnost biračkih odbora da posjete nemoćne i nepokretne birače kod kuće te na dojave o članovima stranaka koji su, suprotno zakonskoj odredbi, članovi biračkih odbora.

Kršenja pravila izbornog procesa

Kršenje pravila izbornog procesa odvijalo se na sljedeći način:

– problemi s popisima birača: birači nisu upisani u popis, birači su već zaokruženi u popisu, a nisu glasovali, preseljeni u drugi popis, mrtvi na popisu, i sl.;

– promidžbeni materijali kandidata (plakati i letci) u neposrednoj blizini biračkih mjesta;

– neprovjeravanje identiteta birača i obiteljsko glasovanje;

– neadekvatno postavljeni paravani koji nisu osiguravali tajnost glasovanja;

– nepotpuni birački odbori.

Popis konkretnih podataka i opisa kršenja izbornog procesa dostavljamo u privitku izvještaja.

Izborni proces u inozemstvu

Sukladno Zakonu o izboru predsjednika Republike Hrvatske, biračima koji se u doba izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske osigurava se ostvarivanje biračkog prava u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i inozemnim uredima Republike Hrvatske. Državno izborno povjerenstvo je, svojim Obvezatnim uputama broj VII – Glasovanje u inozemstvu, odredilo da će svoje biračko pravo na 155 biračkih mjesta u inozemstvu ostvariti:

– birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj

– birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan izbora se zateknu u inozemstvu

– birači koji trajnije borave u inozemstvu, a imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Najveći broj biračkih mjesta je određen na području Bosne i Hercegovine, ukupno 42, što je povećanje za 12 biračkih mjesta u odnosu na broj biračkih mjesta za Izbore za zastupnike u Hrvatski sabor 2003. godine.

Promatrači GONG-a izbore su promatrali i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u Grazu, Beču, Londonu, Parizu, Den Haagu, Zûrichu, Mostaru i Orašju.

Također, 6 mobilnih ekipa tijekom izbornog dana obišla su 21 biračko mjesto u Bosni i Hercegovini (Bihać, Livno, Tomislavgrad, Neum, Ljubuški, Grude, Posušje, Čitluk, Stolac, Čapljina, Mostar i Široki Brijeg).

GONG svoja opažanja o izbornom procesu temelji na izvještajima promatrača i mobilnih promatračkih ekipa te dojavama građana kojih je bilo oko 10.

Promatrači su dojavljivali krizne situacije te na temelju prikupljenih i obrađenih informacija do 20 sati, možemo izvijestiti o sljedećem:

– biračka mjesta uglavnom su pravilno pripremljena i zaprimljen je sav potreban izborni materijal, osim na nekoliko biračkih mjesta u BiH na kojima glasačke kutije nisu bile propisno zapečaćene, na koja je pristigao manji broj glasačkih listića od broja upisanih birača ili nisu imali grafitnih olovaka.

– biračka su mjesta otvorena i zatvorena na vrijeme, osim u dva slučaja u Čapljini.

– dojave građana odnosile su se na stranačke osobe u biračkim odborima te na neprovjerene dojave o autobusima koje su navodno prevozili birače (BiH).

Na gotovo svim promatranim biračkim mjestima u Hercegovini te u Bihaću i Orašju primjećen je vrlo velik broj birača koji su danas upisani u popis birača na biračkim mjestima. Na pojedinim biračkim mjestima broj takvih birača u odnosu na ukupan broj birača koji su glasovali kreće se čak i više od 35%.

Birački odbori prilikom izdavanja glasačkih listića u većini slučajeva ne provjeravaju jesu li birači koje danas upisuju u popis birača već upisani u popis birača Republike Hrvatske, čime se otvaraju velike mogućnosti za višestruko glasovanje. Također, dvojbene su bile javne isprave, koje je birački odbor prihvaćao, a kojima se dokazivao trajniji boravak u Bosni i Hercegovini.

Na biračkim mjestima u Stocu, Mostaru, Širokom Brijegu, Livnu, Ljubuškom, Grudama i Posušju tijekom dana uočene su jako velike gužve koje su uzrokovale čekanje u redovima i po nekoliko sati što je kod birača stvorilo nervozu i odustajanje od glasovanja.

Izbori na ostalim promatranim biračkim mjestima tekli su mirno i u skladu s izbornim pravilima.

Popis konkretnih podataka i opisa kršenja izbornog procesa dostavljamo u privitku izvještaja.

O svim kritičnim situacijama i dojavljenim nepravilnostima obavještavali smo gradska i općinska izborna povjerenstva, kontaktirali s Državnim izbornim povjerenstvom i svima onima na koje su se određene situacije odnosile, te ističemo odličnu suradnju sa svim navedenim institucijama. Raduje nas što su građani ponovno zvali, dojavljivali i komentirali.

Završni izvještaj GONG-a o Izborima za izbor predsjednika Republike Hrvatske uslijedit će nakon obrade svih zaprimljenih obrazaca za izvještavanje promatrača te nakon što se iscrpe sva pravna sredstva za zaštitu biračkog prava i proteknu rokovi za njihovo podnošenje. U izvještaju će se naći cjelovita ocjena izbornog procesa te preporuke GONG-a za unaprjeđivanje izbornog procesa nadležnim institucijama.

Zagreb, 16. siječnja 2005.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email