NEWS

Golemo odlagalište građevinskog otpada nadvisilo porečka brdašca

deponij-brdo
foto: Glas Istre
14.01.2019. 14:10; Učitavanja: 374; Početna / Lifestyle / Ekologija / Golemo odlagalište građevinskog otpada nadvisilo porečka brdašca

(Anđelo DAGOSTIN, Glas Istre) Deponij građevinskog materijala Košambra nalazi se nadomak brdašca s prapovijesnim nalazištima Mali i Veli Sveti Anđeo (Mordele) koje nadvisuje, kao što i nagrđuje vidik s mora prema kopnu, kao i kopna (prigradskih naselja) prema moru

Na posljednjoj sjednici porečkog Gradskog vijeća vijećnik Emanuel Rudan (Živi zid) postavio je pitanje vezano za deponij građevinskog materijala Košambra. Napomenuo je da taj deponij predstavlja “najvišu visinsku kotu na Poreštini” te u šali predložio da se na njemu uredi skijaška staza po uzoru na Dubai. Napomenuo je i da se deponij nalazi nadomak brdašca s prapovijesnim nalazištima Mali i Veli Sveti Anđeo (Mordele) koje nadvisuje, kao što i nagrđuje vidik s mora prema kopnu i kopna (prigradskih naselja) prema moru.

Građevinski otpad

Gradonačelnik Loris Peršurić mu je odgovorio da se posljednjih godina rušio niz nelegalnih ili problematičnih objekata na području Poreča (hotel Červar, Servo Mihalj, bivša Pinija, stara Vindija…) te da je stoga humak građevinskog deponija narastao premda ga se pokušava uravnati, te da Grad (sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom op.n.) mora imati građevinski deponij.

Gradonačelnik je također napomenuo da mu nije drago da je deponij tako visok, ali da su u pripremi izmjene prostornog plana prema kojima će se odrediti nova lokacija za građevinski deponij, međutim, njegovo će donošenje potrajati barem godinu i pol, kazao je gradonačelnik Peršurić.

Predsjednik Gradskog vijeća Adriano Jakus pritom je napomenuo da je sam prošetao Mordelama i da su one zasigurno više od deponija, na što je vijećnik Rudan komentirao da to tako ne izgleda kada se gleda s mora. Zanimljiva tema, pa smo stoga “izbombardirali” porečku gradsku upravu s desetak pitanja, na koja smo dobili više ili manje zadovoljavajuće odgovore. Prvo nas je zanimalo otkad na Košambri egzistira deponij građevinskog otpada.

– Odlagalište inertnog otpada se na sadašnjoj lokaciji koristi unazad četrdesetak godina. Prostor je predviđen prostorno planskom dokumentacijom i to Prostornim i Generalnim urbanističkim planom uređenja Grada Poreča za komunalno servisnu djelatnost i odlagalište, odgovorio je pročelnik Marino Poropat iz Upravnog odjela za komunalni sustav. Koncesionar na tom deponiju je porečko građevinsko poduzeće Đusto.

S obzirom da je porečki gradonačelnik Loris Peršurić na Gradskom vijeću kazao da se narasli humak građevinskog deponija pokušava uravnati, zanimalo nas je na koji se način to obavlja te gdje se eventualno uklonjeni materijal smješta. “Visina deponija se pokušava smanjiti tako da se novi materijal ne dovozi, već se reciklira, materijal se melje i drobi i koristi za druge građevinske radove”, odgovorili su nam iz odnosa s javnošću Grada Poreča. Nadalje smo pitali do koje se visine prema postojećim dozvolama i dokumentaciji može vinuti postojeći deponij građevinskog otpada na Košambri?

(Anđelo DAGOSTIN, Glas Istre)

Print Friendly, PDF & Email