NEWS

Funtana i Tar-Vabriga postaju dvije nove općine na području Grada Poreča

04.03.2005. 00:00; ; Početna / Novosti / Funtana i Tar-Vabriga postaju dvije nove općine na području Grada Poreča
826vlada.jpg

Nacrt prijedloga Zakona donešen je na 69. sjednici Vlade održanoj 3. ožujka, u kojem između ostaloga piše:

"Ovaj Prijedlog zakona stoga sadrži incijative za osnivanje nekoliko novih opcina, te incijative za teritorijalne promjene koje su uskladene s odredbama Zakona o podrucjima županija, gradova i opcina u Republici Hrvatskoj, uz napomenu kako je brojnim predlagateljima i pokretacima inicijativa u pisanoj formi skrenuta pozornost na potrebu pribavljanja cjelovite dokumentacije koja ima nadalje poslužiti kao podloga pri ocjeni opravdanosti i prihvatljivosti svake pojedine inicijative.

Prigoda je ujedno ukazati i na nedopustivu praksu oglušivanja na podnijete inicijative gradana kojima se iniciraju podrucne promjene. Premda su predstavnicka tijela dužna ocitovati se o inicijativama, a receno je neposredno u vezi s odredbom clanka 25. Zakona o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj)

samoupravi, slijedom koje gradani imaju pravo predstavnickom tijelu predlagati donošenje odredenog akta ili rješavanje odredenog pitanja iz njegovog djelokruga, o cemu predstavnicko tijelo mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje deset posto biraca upisanih u popis biraca opcine ili grada, odnosno županije, te dati odgovor podnositeljima, praksa nerijetko ukazuje na bitno drugacija postupanja."

Pa tako stoji u popisu općina u Istarskoj županiji: "6. Funtana; 26. Tar-Vabriga (Tar,

Vabriga)"

Dakle, nakon izglasavanja u Saboru predstoje općinski izbori koji protiču isto kao i skorašnji lokalni izbori i po istom ključu.

Za očekivati je da će nove općine biti na prostoru sadašnjih mjesnih odbora.

U linku je kompletan Prijedlog nacrta Zakona veličine 241 kb.

Galerija slika uz članak

Print Friendly, PDF & Email