NEWS

Europska komisija neće odobriti ovakav projekt Kaštijuna

21.03.2008. 00:00; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / Europska komisija neće odobriti ovakav projekt Kaštijuna
5273a96d73646.jpg

Tom je prilikom predstavnica Zelene Istre predstavila manjkavosti u proceduri pripreme projekta, nepružanje alternativnih lokacija za izgradnju Centra, nepružanje alternativnih tehnologija i ignoriranje sudjelovanja javnosti u odlučivanju, tj. nametanje projekta javnosti i ucjenu da ili ćemo problem rješiti ovako ili nećemo nikako.
Predstavnicima Europske komisije prenijela je zahtjeve Zelene Istre da se financiranje projekta ne odobri:

 1. Dok se ne izrade analize drugih potencijalnih lokacija u Istarskoj županiji koje ne bi imale negativan utjecaj na okoliš, zdravlje i lokalno gospodarstvo
 2. Dok se ne izrade analize drugih tehnologija obrade otpada, a koje ne podrazumijevaju proizvodnju RDF-a (goriva iz otpada), namijenjenog spaljivanju, već koje daju prednost recikliranju otpada i kompostiranju
 3. Dok se ne izradi Županijski plan gospodarenja otpadom koji će poštivati hijerarhiju gospodarenja otpadom i davati jasne smjernice i ciljeve za odvojeno sakupljanje otpada i smanjivanje njegova nastajanja
 4. Dok se šira javnost i pogotovo oni koji će biti potencijalno najviše pogođeni projektom ne uključe u odlučivanje na primjeren način, u skladu s dobrom europskom praksom.

Predstavnici Europske komisije pritom su iznijeli:

 1. Da su već imali sumnje da s pripremom tog projekta nije baš sve u redu
 2. Da projekt ŽCGO Kaštijun Europska komisija još NIJE odobrila. U studenom 2007. je odobren Operativni program za okoliš za Hrvatsku, kojeg je ŽCGO Kaštijun samo dio, ali do odobravanja samog projekta predstoji još velika procedura
 3. Da će uskoro projektna dokumentacija doći do njih, te da će je oni i vanjski stručni suradnici detaljno istražiti
 4. Da 15 godina stare analize lokacije nisu posve u skladu s normama
 5. Da Studija utjecaja na okoliš i sudjelovanje javnosti u odlučivanju mora biti provedeno po EU normama, u suprotnom treba sve raditi ponovo
 6. Da činjenica što je lokacija Kaštijun unesena 2002.g. u Županijski prostorni plan nije i ne smije biti ograničavajući čimbenik danas. Da moraju biti analizirane alternativne lokacije i tehnologije, a ne pružena samo jedna mogućnost
 7. Da će o svemu obavijestiti Delegaciju Europske komisije u Zagrebu i detaljno o tome raspraviti s predstavnicima vlasti u Hrvatskoj.

Još jedan argument zbog čega ovaj projekt treba hitno na "popravni" je i nova EU direktiva o otpadu koja predviđa izuzetno visok postotak recikliranja otpada. Europski parlament je 2007. na prvom čitanju usvojio prijedlog novog zakona koji će obvezivati članice Unije da do 2020.g. odvojeno sakupljaju i recikliraju najmanje 50% komunalnog otpada (otpad iz kućanstva i sličan)!
Trenutni projekt Županijskog centra, međutim, 2015.g. predviđa recikliranje samo 12% komunalnog otpada, a 2025.g. je predviđeno 23%, dvostruko niži postotka od onog u EU.
Podsjetimo još jednom da je u posljednih nekoliko godina postotak odvojenog sakupljanja otpada na području Pule i okolice iznosio sramotnih 1% ! I zato još jednom pozivamo Istarsku županiju i Grad Pulu da HITNO poduzmu korake usklađivanja priprema za izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom sa europskim standardima, kako bi uopće ikad uspjeli dobiti EU sredstva za rješavanje problema otpada u županiji.

Zelena Istra

Print Friendly, PDF & Email