NEWS
Best of Poreč

EU Projekt Poreč – nastavlja se rekonstrukcija kanalizacijskog sustava

objava-cs-sveti-martin
08.09.2016. 13:10; ; Početna / Lifestyle / Ekologija / EU Projekt Poreč – nastavlja se rekonstrukcija kanalizacijskog sustava

Tijekom ovog tjedna nastavit će se rekonstrukcija kanalizacijskog sustava grada Poreča, koja se sufinancira u sklopu strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije. Radove smo prinuđeni započeti kako bi se do kraja godine iskoristila sredstva odobrena od Europske unije, obavještavaju iz Odvodnje Poreč.

Intenzivirat će se radovi na dovršetku crpne stanice u uvali Sv. Martin, koja odvodi otpadne vode na budući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Poreč – sjever na lokaciji Saladinka, te će započeti rekonstrukcija crpne stanice Sud, koja je smještena na zelenoj površini parkirališta ispred zgrade Općinskog suda.

Dosad je, u sklopu Ugovora za izmještanje postojećih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i rekonstrukciju postojeće kanalizacijske mreže, izvršena rekonstrukcija 42 od 56 crpnih stanica ili 75%, te 20 od 20,3 kilometara kanalizacijskih kolektora i tlačnih vodova, odnosno 99%.

Mole se građani na dodatan oprez pri korištenju parkirališta kod zgrade Općinskog suda i plaže u uvali Sv. Martin, te poštivanje privremene prometne signalizacije i ostalih gradilišnih znakova upozorenja. Za sve informacije o stanju radova, možete se obratiti na broj telefona 052 431 003 ili na [email protected]

Odvodnja Poreč d.o.o.

Print Friendly, PDF & Email
Ljeto u Funtani