NEWS

Družba Adria

18.10.2004. 00:00; ; Početna / Novosti / Družba Adria

U POVODU KONFERENCIJE ZA NOVINARE EKO KVARNERA

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva ne želi u ovom trenutku raspravljati na ovakav način o Studiji o utjecaju na okoliš projekta Družba Adria. Uskoro će biti imenovana komisija za procjenu utjecaja na okoliš toga projekta i smatramo da joj treba dati vremena da nesmetano obavi svoj stručni posao. Komisija, među ostalim, ima zadatak utvrditi da li je Studija cjelovita i stručno utemeljena i prema potrebi tražiti dopune. Kada komisija utvrdi da je Studija u spomenutom smislu kompletna uputiti će je na javni uvid i javnu raspravu. U toj će fazi Ministarstvo koristiti sve oblike informiranja javnosti i uključiti je u postupak javne rasprave.

Print Friendly, PDF & Email